COOPITS: een applicatie voor smartphones die het reizen met de auto veiliger maakt

Sinds 5 januari kunnen Franse automobilisten gebruikmaken van de applicatie COOPITS. Deze applicatie geeft weggebruikers rechtstreekse informatie over o.a. locatie en beschikbaarheid van parkeerplaatsen, optimale snelheid om stilstaan voor rode verkeerslichten te voorkomen, variabele matrixborden en realtime informatie over wegwerkzaamheden.

Met de applicatie kan de automobilist ook problemen (pech, ongeval,… ) melden aan de wegbeheerder voor een snellere interventie. De applicatie kan in combinatie met een vooraf geïnstalleerde routeplanner zoals Waze of Google maps of zelfstandig worden gebruikt.

COOPITS geeft de wegbeheerder ook informatie over de rijsnelheid van de voertuigen, zodat hij inzicht krijgt in op de kans van congestie, zelfs in gebieden waar geen sensoren zijn geïnstalleerd.

COOPITS bevordert het eco-rijden doordat het stilstaan bij verkeerslichten wordt vermeden en geeft aan welke rijstroken gereserveerd zijn voor carpooling of openbaar vervoer.

De applicatie, die is ontwikkeld met de steun van de Franse overheidsinstelling voor verkeersveiligheid, beschikt over een  geoptimaliseerde ergonomie om de gebruiker informatie te verstrekken die nuttig is voor zijn veiligheid, maar waardoor hij niet wordt afgeleid.

Tot slot respecteert COOPITS de privacy van de gebruiker: de informatie die de wegbeheerder ontvangt is strikt anoniem.

COOPITS maakt gebruik van C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) en wisselt informatie uit tussen:

  • Infrastructure-to-Vehicle (I2V): Informatieverschaffing van de wegbeheerder naar het voertuig.
  • Vehicle-to-Infrastructure (V2I): Terugkoppeling van informatie van het voertuig naar de wegbeheerder (verkeersmanagementcentrale en interventievoertuigen).
  • Vehicle-to-Vehicle (V2V): Uitwisseling van informatie tussen voertuigen, hetzij automatisch via de sensoren aan boord van het voertuig, hetzij via een handbediende knop.

Volgens de Franse overheid hebben talrijke studies de voordelen van C-ITS voor de verkeersveiligheid aangetoond. Deze systemen zijn op grote schaal getest in Frankrijk in het kader van het project SCOOP met de fabrikanten Renault en PSA, dat eind 2019 werd afgerond. Dit project was gebaseerd op een vorm van Wifi, de ITS G5, die een zeer korte wachttijd heeft maar specifieke voertuigapparatuur vereist.

Begin 2020 lanceerde Volkswagen zijn nieuwe Golf 8, die standaard is uitgerust met ITS G5. Het zal echter nog enkele jaren duren voordat deze technologie op grote schaal beschikbaar is in voertuigen.

Dit is de reden waarom het project C-Roads France, dat voor 50% door de Europese Unie wordt gefinancierd, als vervolg op het project SCOOP, deze smartphone applicatie COOPITS heeft ontwikkeld, waarmee elk voertuig kan profiteren van de voordelen van C-ITS.

COOPITS is ontwikkeld in overeenstemming met de algemene regelgeving voor gegevensbescherming en de nieuwste cybersecuritystandaarden.

De ontwikkeling van de applicatie heeft 17 maanden geduurd en kostte 400.000 euro.

COOPITS is in eerste instantie alleen beschikbaar in Bordeaux en omgeving, maar indien succesvol zijn veel andere wegbeheerders (interdepartementale directies van wegen, snelwegmaatschappijen, metropolen) bereid om COOPITS ook in andere gebieden uit te rollen. Automobilisten met een IPhone moeten nog even wachten om de applicatie te kunnen downloaden.

Bron: Ministère de la Transition écologique