Groen licht voor het testen van autonome voertuigen op de Franse snelweg

Met de financiële steun die de regio Nouvelle-Aquitaine in oktober heeft aangekondigd kan worden gestart met de uitvoering van de eerste fase van het project om een testzone voor autonome voertuigen op de A63 te creëren. De totale kosten van dit project bedragen 1,5 miljoen euro en de regio financiert hier de helft van. De eerste fysieke infrastructuur zal in januari 2021 langs de A63 worden geïnstalleerd. Het betreft de installatie van kastjes voor de communicatie met de voertuigen. Deze kastjes worden door het Franse bedrijf NeoGLS geproduceerd. De eerste fase van het project duurt tot maart 2022. Op de lange termijn is het de bedoeling dat bedrijven gaan betalen voor het gebruik van deze testzone. Vooralsnog vinden er in Frankrijk geen testen met autonome voertuigen plaats op de openbare weg. Voor de uitvoering van dit project is een consortium opgericht dat bestaat uit NeoGLS, Geosat (kaarten), Atlandes (wegbeheerder) en de Universiteit Gustave Eiffel.

Eerste fase tot maart 2022
De testzone bevindt zich op de A63 tussen Saugnac-et-Muret en Labouheyre, d.w.z. over ongeveer 30 kilometer in het departement van de Landes. Het project, waarmee een testzone met een hoog serviceniveau wordt gecreëerd, zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase zal bestaan uit het valideren van de proof of concept voor maart 2022, met inbegrip van de evaluatie. Van januari tot juni 2021 zullen tussen de 20 en 30 kastjes worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat het voertuig altijd toegang heeft tot informatie.

NeoGLS maakt gebruik van een technologie die het mogelijk maakt om over een korte afstand te communiceren met de infrastructuur die is aangesloten op het verkeersmanagementsysteem en het voertuig dat ook is uitgerust met een communicatiekastje. Het kastje in het voertuig ontvangt en interpreteert de informatie en gebruikt deze vervolgens om het voertuig autonoom op de weg te laten rijden.

Naast de inzet van deze apparatuur moet NeoGLS nog de software ontwikkelen die de benodigde gegevens levert voor de in het kader van dit experiment geplande use cases:

  • de tolheffing, zodat de autonome vrachtwagen of het lichte voertuig veilig door de tolpoortjes kan rijden;
  • de op- en afritten waar de snelheid van het voertuig verlaagd moet worden om de snelweg te verlaten of om deze te bereiken;
  • verzorgingsplaatsen;
  • obstakels, met name ten behoeve van wegwerkzaamheden.

Mogelijke betaling voor toekomstig gebruik
In tegenstelling tot wat men oorspronkelijk van plan was, zal de testzone niet worden gebruikt voor Platooning. Volgens NeoGLS is dit onderwerp niet langer een prioriteit op Europees niveau. Bij dit project gaat het om het automatisch laten rijden van vrachtwagens of lichte voertuigen met als doel de weg als geheel te homologeren en een High Service Level Experimentation Zone te worden, d.w.z. een testzone voor autonome voertuigen op de openbare weg.

Zodra de gebruikte technologie is gevalideerd, is het de bedoeling om slots te verkopen aan bedrijven en instellingen die experimenten willen uitvoeren in deze testzone, met name fabrikanten van autonome voertuigen. Er zal hiervoor een speciale structuur worden opgericht.

Kansen voor NeoGLS en Geosat
Voor NeoGLS is dit project een belangrijke stap. Het bedrijf heeft al veel ervaring met geconnecteerde voertuigen en hoopt met dit project ook een expert te worden op het gebied van autonome voertuigen. Voor Geosat, die een zeer nauwkeurige 3D-kaart van de weg zal leveren, is dit project ook van cruciaal belang. Zijn R&D-afdeling, die bestaat uit 13 onderzoekers, kan dankzij dit project veel inspiratie en ervaring opdoen op het gebied van Artificiel Intelligence.

De eerste autonome voertuigen zouden in 2021 gebruik kunnen maken van de testzone, maar wel met een bestuurder aan boord.

Bron: La Tribune