Nature Based Solutions voor kustrisico’s in Frankrijk

De Franse Ngo voor natuurbehoud, comité de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), heeft een gids gepubliceerd met Nature Based Solutions voor kustrisico’s zoals kusterosie, overstromingen vanuit zee of duinmobiliteit. De gids is bestemd voor lokale partijen.

Efficiënte oplossingen voor natuurlijke risico’s

Copyright Mischa Keijser

Duinen, kustmoerassen, riviermondingen en mangroves vormen bufferzones en barrières tegen stormen. Zij houden ook zand vast en slaan dit op om kusterosie en duinbewegingen tegen te gaan. Ten slotte vormen zij een natuurlijke barrière tegen de stijgende zeespiegel. Maatregelen om deze ecosystemen in stand te houden en te herstellen zijn dan ook van cruciaal belang om gebieden beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het zijn ook duurzame en minder dure alternatieven voor grijze infrastructuur zoals dijken.

Frankrijk maakt zich grote zorgen over kustrisico’s. De kwetsbaarheid van deze kustgebieden wordt nog verergerd door hun hoge bevolkingsdichtheid.

Feedback best practices

Met het oog op deze constatering en de dringende noodzaak om deze risico’s te voorkomen, bevat de gids 9 best practices voor de bescherming, het herstel en het duurzame beheer van kustecosystemen. Enkele voorbeelden van best practices zijn:

  • In de Gironde heeft het herstel van de duinen van Gaillouneys in de gemeente La Teste de Buch de duinmobiliteit (voorheen 5 m/jaar) aanzienlijk verminderd door gebruik te maken van natuurlijke vegetatie waarmee het zand is gestabiliseerd.
  • In de Hérault hebben de verwijdering van een op de duinen aangelegde weg en het herstel van de strandwal de risico’s van overstromingen van de zee en kusterosie verminderd. Op een deel van het gebied is zelfs een aangroei van het strand zichtbaar.
  • In de Vendée hebben de duinversterking en de herinrichting van de duinen van Luzéronde de kwetsbaarheid van het eiland Noirmoutier voor overstromingen van de zee verminderd en overstromingen voorkomen.
  • In de Var hebben het herstel van de duin van de “Vieux Salins” in Hyères en de verwijdering van een deel van de golfbrekers het duin-strand-systeem weerbaarder gemaakt en de natuurlijke barrièrefuncties tegen overstromingen hersteld.
  • In Guadeloupe heeft het herstel van de bodemvegetatie op het strand in de gemeenten Sainte-Rose en Petit-Canal, via de aanplant van inheemse soorten die door omheiningen worden beschermd, het mogelijk gemaakt de beschermende rol die een dichte bodemvegetatie tegen erosieverschijnselen biedt, te herstellen.

Bron: Actu-Environnement, UICN