Klimaatadaptatie : volgens een rapport van het Institute for Climate Economics heeft Frankrijk minimaal 2,3 miljard euro extra middelen per jaar nodig

Zijn de 500 miljoen euro die de Franse regering vorige week heeft aangekondigd om de “vergroening van steden” te ondersteunen, voldoende om het hoofd te bieden aan de frequentere en hevigere hittegolven in Frankrijk? Hoeveel zal Frankrijk moeten uitgeven om zich aan te passen aan klimaatverandering? Het Institute for Climate Economics (I4CE) heeft in een rapport berekend hoeveel overheidsgeld jaarlijks nodig is voor een effectief klimaatadaptatiebeleid en schat dit bedrag op ten minste 2,3 miljard euro.

18 maatregelen voor een effectief klimaatadaptatiebeleid

Volgens het op 23 juni gepubliceerde rapport van de denktank zijn in de Franse begrotingswet van 2023 minstens 2,3 miljard euro extra middelen nodig voor klimaatadaptatie. De denktank doet in het rapport 18 voorstellen, onderverdeeld in drie hoofdstukken:

  1. Financiering van personeel om het adaptatiebeleid te leiden en te sturen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, voor een totaalbedrag van 250 miljoen euro per jaar (waarvan 7,6 miljoen euro voor de regio’s en 90,7 miljoen euro voor de openbare instellingen voor intergemeentelijke samenwerking (EPCI).
  2. Versterking van de diensten die reeds bijdragen aan klimaatadaptatie (burgerbescherming, nationaal fonds voor de preventie van grote natuurrisico’s, gezondheidsbeleid, kwantitatief waterbeheer, enz.), voor een totaalbedrag van 540 miljoen euro per jaar;
  3. Specifieke financiering voor no-regret maatregelen, met name om de kwetsbaarheid van infrastructuurnetwerken te verminderen en de gebiedsherinrichting en de economische transformatie te financieren (kuststreek, bergen, stadsontwikkeling) of om bij nieuwbouw rekening te houden met klimaatverandering, voor een totaalbedrag van 1,5 miljard euro per jaar.

Tot de maatregelen waarvoor de meeste middelen nodig zijn, behoren duurzaam bouwen, de bestrijding van het stedelijk hitte-eilandeffect, de bescherming van watervoorraden en de vermindering van de kwetsbaarheid van infrastructuurnetwerken.

De eerste begroting van Macron II, die na de zomer aan het Franse parlement zal worden voorgelegd, zal volgens I4CE aantonen of Frankrijk, de regering en het parlement, zijn verantwoordelijkheid t.o.v. klimaatadaptie wil nemen. Voor I4CE is klimaatadaptatie een uitdaging waar alle ministers bij betrokken moeten worden en dus onder de directe verantwoordelijkheid van de premier moet vallen.

Bron: Localtis, Actu-Environnement