Franse gids over de recycling van vezelversterkte kunststoffen (composieten)

Het Franse agentschap van ecologische transitie, Ademe, heeft een gids uitgegeven, waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige situatie en oplossingen voor de recyclage van composieten. De gids, die voor het eerst drie in de sector gespecialiseerde industriële technische centra bijeenbrengt, het Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (IPC), het Centre technique des industries mécaniques (Cetim) en het Institut français du textile et de l’habillement (IFTH), geeft een overzicht van de manier waarop gebruikte composieten kunnen worden gerecycled.

De IPC, die het project leidt, wijst erop dat composieten essentieel zijn voor de ecologische transitie omdat het anders onmogelijk zou zijn “om koolstofarme technologieën te ontwikkelen voor transport op waterstof of voor het bouwen van windturbines “.

Thermoplastische of thermohardende composieten op basis van polymeerharsen bieden zeer interessante mogelijkheden. De combinatie van hun uitstekende mechanische eigenschappen en hun unieke lichtheid maakt ze bijzonder aantrekkelijk bij het ontwerpen van voertuigen (treinen, vliegtuigen, auto’s, boten), installaties voor de productie van hernieuwbare energie (windturbines, mariene energie), en gebouwen (panelen, buizen, casco’s), sport- en vrijetijdsartikelen of consumptiegoederen. Door het lagere gewicht van composietproducten en de langere levensduur, zonder of met weinig onderhoud, is de milieu-impact van composietproducten veelal lager dan van andere materialen. Ondanks deze positieve bijdrage van composieten zullen er echter oplossingen moeten komen voor het hergebruik ervan. Het recyclagepercentage van composieten ligt momenteel zeer laag, grotendeels als gevolg van technische moeilijkheden bij het scheiden van de polymere matrix en de versterkende vezels.

In de gids wordt aan de hand van verschillende casestudies drie oplossingen voor het einde van de levensduur van composieten aanbevolen, waaronder hergebruik voor een ander doel (met name met windturbines als voorbeeld), hergebruik voor hetzelfde doel en recycling (mechanisch, thermisch door pyrolyse of chemisch). Naast de onderzochte mogelijkheden voor het einde van de levenscyclus wordt in de gids aanbevolen “om de ecodesign voorschriften in de ontwerp- en ontwikkelingsfase van composieten toe te passen“. Dit houdt in dat alle mogelijke milieueffecten in aanmerking moeten worden genomen, van fabricage tot gebruik, en door alle actoren al bij het ontwerp. Ten slotte is het belangrijk om actuele gegevens te kunnen verstrekken over de recycling en het ecologisch ontwerp van composieten in de hele waardeketen, van de fabrikant van het materiaal tot het recyclebedrijf.

Voor meer informatie: Guide du Recyclage et de l’Ecoconception des Composites