Renteloze lening voor de aankoop van een schoon voertuig in lage-emissie zones in Frankrijk

Vanaf 1 januari 2023 kunnen burgers en bedrijven die in een lage-emissie zone of in een naburige gemeente wonen, werken of zijn gevestigd, een renteloze lening krijgen voor de aankoop van een schoon voertuig. De voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze regeling, met name het geografische toepassingsgebied en de voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen, zijn vastgesteld bij een decreet dat op 24 april in de Franse Staatscourant is gepubliceerd. De lening dient ter financiering van de aanschaf of de langdurige huur van een personenauto of een bestelwagen met een maximaal totaal gewicht van niet meer dan 2,6 ton en een CO2-uitstoot van ten hoogste 50 gram per kilometer (elektrische auto of bepaalde plug-in-hybride voertuigen). De hoogte van de lening is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Het maximumbedrag van de lening is 30.000 euro, na aftrek van de subsidies van overheden (nationaal en lokaal) en de aanschafkosten mogen niet hoger zijn dan 45.000 euro voor een personenauto en 60.000 euro voor een bestelwagen.

Deze maatregel is ingesteld door de senaat als onderdeel van de Franse klimaatwet, die de invoering van lage emissiezones voor eind december 2024 verplicht stelt in alle stedelijke gebieden met meer dan 150.000 inwoners. Deze steden zullen in 2023 een rijverbod invoeren voor voertuigen met de milieusticker Crit’air 5, in 2024 voor Crit’air 4 en in 2025 voor Crit’air 3. Elektrische en plug-in hybride voertuigen die onder deze lening vallen, zullen in de lage-emissie zone worden toegelaten.