Franse ‘WBSO’ ook relevant voor Nederlandse kennisbedrijven en -instellingen

Bent u een kennisinstelling of een bedrijf waar R&D tot de hoofdactiviteiten behoort?

Weet dan dat u wellicht al geregistreerd bent of dat u zich kunt laten registereren op de lijst van geaccrediteerde partijen voor de Franse ‘WBSO’: Crédit Impôt Recherche (CIR) of Crédit Impôt Innovation (CII).
Wat levert u dat op? Dit levert u niet rechtstreeks voordeel op, maar in geval van een onderzoekssamenwerking met een Frans bedrijf, kan deze Franse opdrachtgever 30% of zelfs veel meer van deze kosten (fiscaal) aftrekken. Waardoor uw bedrijf of kennisinstelling een aantrekkelijkere  samenwerkingspartner wordt.

Hoe aanvragen?

Het is voor Europese (EU) private en publieke partijen, die R&D of innovatie als hoofdactiviteit hebben, mogelijk om een CIR (Crédit Impôt Recherche)- of CII (Crédit Impot Innovation) -accreditatie in Frankrijk te verkrijgen. Indien een geaccrediteerde partij een opdracht doet voor een Franse opdrachtgever zoals Decathlon of Renault, kan dit Franse bedrijf voor deze kosten aanspraak maken op de zeer aantrekkelijke (fiscale) CIR- of CII-aftrekregeling. 

Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure heeft vooral tot doel dat de aanvrager aantoont dat hij recentelijk zelfstandig wetenschappelijke et technische werkzaamheden heeft uitgevoerd onder eigen wetenschappelijke verantwoordelijkheid en met eigen middelen.

-De accreditatie wordt toegekend op basis van een dossier (zie onder).
-Het ministerie van onderzoek geeft de CIR-accreditaties af na technische en wetenschappelijke expertise.
-Voor een 1e aanvraag moet het dossier tussen 1 januari en 31 maart ingediend worden van het aangevraagde jaar.
-Na 15 maart wordt de aanvraag voor het jaar erop behandeld.
-In geval van vernieuwing, moet de aanvraag voor 30 november bij het ministerie van onderzoek binnen zijn.
-De accreditatie voor private bedrijven wordt voor 3 jaar afgegeven. Als er in het voorafgaande jaar geen enkele onderzoeksactiviteit is geweest, wordt de accreditatie slechts voor 1 jaar gegeven.
-Vanaf de 3e verlengingsaanvraag, wordt de accreditatie voor 5 jaar gegeven, op voorwaarde dat de aanvrager al 9 jaar accreditatie heeft en het jaar ervoor nog een onderzoeksproject heeft uitgevoerd.
-De procedure voor verlenging is dezelfde als voor de 1e aanvraag.

Europese aanvragen
Voor buitenlandse partijen is het niet altijd eenvoudig om de juiste informatie te vinden. Enkele zaken zijn Engelstalig maar lang niet alles.
Het Engelstalige formulier is te vinden maar er is geen Engelstalige toelichting bij … .

Dit formulier kan ook niet online ingediend worden, zo lijkt het, en moet dus per post verstuurd.
Aanvragen per mail worden niet geaccepteerd.
De stukken dienen op een USB-stick geladen worden, die vervolgens per post wordt toegestuurd.

Het dossier moet onderstaande stukken bevatten, in Frans of Engels:

  • Het Cerfa formulier n°10198*10 (Franse formulier) of het Engelse formulier correct ingevuld,
  • Een document dat de juridische status van het bedrijf bevestigt (mag Engelstalig)
  • Het belangrijkste onderdeel: een presentatie van een recent onderzoeksproject en een presentatie van de 2organisatie,
  • Voor iedere onderzoeker die betrokken is bij het voorbeeldproject dat geciteerd wordt (max. 5 onderzoekers): kopie van diploma’s en CV’s .

Voor meer uitleg : Cerfa 50078*12 (in het Frans)

Het geheel op USB-stick sturen naar:
Ministère chargé de la recherche
DGRI – SITTAR C1
Gestion des agréments Crédit d’impôt recherche
1 rue Descartes
75231 Paris cedex 05

Dit is de (Franstalige!) link naar de online aanvraag:
Demarche DACIRORG :: Identification | Service-public.fr

Hier staat al deze informatie (Franstalig) bij elkaar:
Comment obtenir l’agrément pour le crédit d’impôt recherche (CIR-CII) ? (interieur.gouv.fr)

De behandeling van een aanvraag duurt zo’n 6 maanden na ontvangst van volledig dossier (het heeft geen zin intussen te mailen, aldus de site).
Telefonisch contact erover is –momenteel- niet mogelijk. In het verleden hebben wij (Innovatie Attachénetwerk Parijs) wel eens contact gehad met dit team. Er werkt een zeer klein aantal mensen op de behandeling, vandaar dat ze waarschijnlijk geen telefonische service kunnen bieden. Enfin, dat is onze hypothese.
Mail: CirAgrement@recherche.gouv.fr

Nederlandse private geaccrediteerde organisaties
Via deze link kunt u zien welke Nederlandse private partijen de accreditatie hebben (gehad):
Organismes et bureaux de style agréés CIR et CII — Plateforme open data (données ouvertes) (enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Nederlandse publieke geaccrediteerde organisaties
Hier kun je checken welke Nederlandse publieke instellingen de accreditatie hebben.
Vervolgens iets lager op de pagina klikken op deze regel: Organismes publics de recherche européens hors France. – XLS | 262 Ko

Publiek Privaat

Er is een essentieel onderscheid tussen publieke en private aanvragers.
Als je als publieke instelling geregistreerd staat, dan is je accreditatie permanent, hoef je deze niet te verlengen, én de opdrachtgever heeft recht op dubbele CIR! Dit is een van de redenen dat bedrijven als Microsoft, Google en Facebook in de regio Parijs gevestigd zijn en allemaal samenwerken met Franse publieke kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld het INRIA. 

Een groot aantal van de Nederlandse kennisinstellingen -zoals TNO- en ook alle universiteiten staan al lang op de lijst van geaccrediteerde organisaties, maar vaak is men niet of slecht op de hoogte.
Soms blijkt het lastig om aan te tonen dat men een publiek gefinancierde kennisinstelling is. Daar kunnen wij proberen behulpzaam bij te zijn.

Een probleem is dat de informatie richting buitenlanders niet altijd helder en bruikbaar is en ook regelmatig wordt aangepast.
 

Feedback? Graag:
Wij hebben geprobeerd deze procedure zo goed mogelijk te beschrijven en de juiste links te geven. Mocht u ontdekken dat er iets veranderd is, dan horen wij het graag zodat we de informatie kunnen updaten: par-ia@minbuza.nl