Lage-emissie zones: invoering vanaf 1 maart in Toulouse en uitstel voor de agglomeratie van Parijs

De metropool Toulouse voert op 1 maart een lage-emissie zone (LEZ) voor mobiliteit in, met een geleidelijk verbod op de meest vervuilende voertuigen. De agglomeratie van Parijs heeft daarentegen de invoering van de derde fase van zijn lage-emissie zone uitgesteld tot 2023, in afwachting van twee beslissingen van de Franse overheid.

Invoering lage-emissie zone in Toulouse

Begin februari kondigde de metropool Toulouse aan dat er vanaf 1 maart a.s. een lage-emissie zone voor mobiliteit zal worden ingevoerd, met een tijdschema voor een geleidelijke verbod op de meest vervuilende voertuigen in de binnenstad van Toulouse en een deel van de nabijgelegen voorsteden. De invoering van deze zone gaat gepaard met steunmaatregelen om iedereen in staat te stellen zich aan te passen en bestrijkt een groot deel van de stad binnen de ringweg, alsmede een deel van de steden Colomiers en Tournefeuille, in het westen, d.w.z. een perimeter van 72 km2.

Deze nationale maatregel, die per decreet is ingevoerd, heeft tot doel de luchtverontreiniging te verminderen en bijgevolg het aantal mensen dat te veel aan verontreinigende emissies wordt blootgesteld, te verminderen. Volgens een studie van Atmo Occitanie die de luchtkwaliteit in de regio analyseert, wonen in de agglomeratie Toulouse ongeveer 8.000 mensen in gebieden waar de uitstoot van stikstofdioxide, de belangrijkste verontreinigende stof die door het wegverkeer wordt uitgestoten, wordt overschreden.

Bedrijven zullen als eerste te maken krijgen met deze maatregel en particulieren vanaf 2023:

  • vanaf 1 maart 2022: vrachtwagens, bestelwagens en lichte bedrijfswagens met een Franse milieusticker Crit’air 5 of die niet geclassificeerd zijn;
  • vanaf 1 september 2022: vrachtwagens, bestelwagens en lichte bedrijfswagens met een milieusticker Crit’air 4-sticker;
  • vanaf 1 januari 2023: alle motorvoertuigen met een milieusticker Crit’air 4 of 5 of die niet geclassificeerd zijn;
  • vanaf 1 januari 2024: alle gemotoriseerde voertuigen met een milieusticker Crit’air 3, 4 of 5 of die niet geclassificeerd zijn. Dit betekent dat vanaf 2024 alleen voertuigen met een milieusticker Crit’air 1 en 2 binnen deze zone mogen rijden.

De metropool heeft steunmaatregelen ingesteld voor de aankoop van minder vervuilende voertuigen, met een maximum van € 10.000 voor het bedrijfsleven en € 5.000 voor burgers. Deze steun kan worden gecumuleerd met die van de Staat (inruilpremie, ecologische premie, microkrediet) en die van de regio (tot € 2.000).

Er zijn echter veel vrijstellingen. Het gaat om voertuigen van bedrijven die goederen produceren of diensten aanbieden met een hoog maatschappelijk nut en/of die goed zijn voor het milieu en liefdadigheidsorganisaties, voertuigen van hulpdiensten, personen die houder zijn van een mobiliteitskaart voor invaliden of mensen die slecht ter been zijn, levensmiddelenproducenten die markten en winkels bevoorraden, bepaalde voertuigen van bouwplaatsen en oldtimers.

De invoering van deze LEZ is omstreden: in november vorig jaar demonstreerden honderden motorrijders en automobilisten op de ringweg, waarbij ze het principe “de vervuiler betaalt” aan de kaak stelden die vooral mensen met een laag inkomen zal treffen.

Uitstel invoering in de agglomeratie van Parijs

De lage-emissie zones, die in het kader van de Franse klimaatwet voor 2025 moet worden uitgebreid naar alle stedelijke gebieden met meer dan 150.000 inwoners, is nu al van toepassing in met name de agglomeraties van Lyon en Parijs. Laatstgenoemde heeft echter onlangs een uitstel aangekondigd van het tijdschema voor de inwerkingtreding van de derde fase van zijn LEZ. Deze derde fase bestaat uit een verbod op alle voertuigen met een milieusticker Crit’Air 3 en 4 en niet geclassificeerde voertuigen binnen de rondweg A86 en zal worden uitgesteld naar begin 2023.

Dit uitstel houdt volgens de agglomeratie van Parijs verband met de nog niet ontvangen feedback van de Franse overheid op twee punten:

  1. de zone wordt erkend “als proefgebied voor de tenuitvoerlegging van een renteloze lening om de resterende kosten van gezinnen met de laagste inkomens te verminderen”, die door de metropool wordt gesteund met een bonus tot 6.000 euro bij de aankoop van een schoner voertuig;
  2. de goedkeuring van radars voor een geautomatiseerde controle.

Bron : Localtis, Actu-Environnement