Parijs presenteert nieuw fietsplan voor een 100% fietsvriendelijke stad

Ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, grootschalige ontwikkeling van beveiligde parkeeroplossingen, versterking van het fietsecosysteem… Het fietsplan 2021-2026 moet van Parijs een 100% fietsvriendelijke stad maken.

Na een eerste fietsplan 2015-2020 wordt met dit tweede plan voor de periode 2021-2026 de aanwezigheid van fietsers in het Parijse straatbeeld verder vergroot. Met dit nieuwe plan zal meer dan 250 miljoen euro worden geïnvesteerd over zes jaar. Dat is 100 miljoen euro minder dan de 350 miljoen euro die burgemeester Anne Hidalgo tijdens haar verkiezingscampagne had beloofd in 2020, maar 100 miljoen meer dan het vorige fietsplan.

Met dit bedrag wil de stad verschillende projecten uitvoeren. Ten eerste worden de meeste “coronafietspaden” die in 2020 zijn aangelegd, permanent, door de gele betonblokken en plastic paaltjes te vervangen door duurzame en meer esthetische voorzieningen. Ten tweede, worden er nieuwe beveiligde fietspaden aangelegd met een totale lengte van 130 kilometer, alsmede 390 kilometer fietsstroken in de kleinere straten, en de kruispunten worden veiliger gemaakt. Ten slotte moeten 30.000 fietsleunrekken worden geïnstalleerd waarvan 1.000 voor bakfietsen en moeten er 100.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen worden gecreëerd.

Voorrang fietsers en openbaar vervoer

Tot nu toe gingen de verkeerslichten op groen voor het autoverkeer. Voortaan krijgen bussen, trams en fietsen voorrang dankzij een groene golf van verkeerslichten.

Fietslessen en onderhoud

Parijs wil het programma “Weet hoe je moet fietsen” uitbreiden naar alle basisscholen in de stad, dankzij het invoeren van een “Fietsbewijs“. Het is de bedoeling dat alle Parijse jongeren kunnen fietsen tegen de tijd dat ze naar de middelbare school gaan. Voor volwassen zullen fietsscholen worden ontwikkeld waar zij terecht kunnen om te leren fietsen. Daarnaast komen er werkplaatsen in alle arrondissementen waar de fietsers hun fietsen zelf kunnen repareren.

Steunmaatregelen duurzame mobiliteit

Sinds 2015 is een groot aantal steunmaatregelen ingevoerd om de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit van de Parijzenaars te begeleiden.

Er wordt nu gewerkt aan een hervorming van de huidige steunmaatregelen om beter tegemoet te komen aan de nieuwe verwachtingen van individuen en het bedrijfsleven.

Zero-emissie stadslogistiek

Om in binnensteden zero-emissie te bezorgen is de fietslogistiek geïntegreerd in het huidige proces voor de ontwikkeling van een duurzame stedelijke logistieke strategie. Deze strategie bestaat uit verschillende onderdelen:

  • aanpassing van de fietspaden om rekening te houden met de afmetingen van bakfietsen;
  • aanleg van stallingen voor deze specifieke fietsen, of zelfs specifieke zones voor bakfietsen in de buurt van supermarkten die de bakfiets inzetten om hun klanten te leveren;
  • verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van zelfstandige bezorgers.

De stad werkt met name aan het vinden van locaties om de bezorgritten voor te bereiden in de buurt van de leveringslocaties (de actieradius van een fiets is ongeveer 2 km), in de vorm van vastgoedlocaties (stedelijke logistieke ruimten) of openbare ruimten (micro-hubs). Deze locaties moeten ook toegankelijk zijn voor vrachtwagens.

Fietstoerisme

Het fietstoerisme maakt in Frankrijk een spectaculaire groei door. Vier grote nationale of internationale fietsroutes doorkruisen Parijs en hiervoor zal de bewegwijzering worden verbeterd. Ook moeten de fietsroutes naar toeristische locaties, met name vanaf intermodale punten of ingangen van de stad, beter worden aangegeven. Voor een verdere ontwikkeling van het fietstoerisme is het o.a. van belang dat de fiets kan worden meegenomen aan boord van andere transportmodaliteiten (bus, trein en boot).

Olympische Spelen

De Olympische Spelen van 2024 in Parijs moeten een hoogtepunt worden voor het fietsgebruik. Doelstelling: 15% van alle verplaatsingen tijdens de Spelen moet per fiets worden afgelegd en hiervoor zijn 20.000 fietsparkeerplaatsen nodig. Ook zijn er fietsparkeerplaatsen nodig bij de wedstrijdlocaties. De fietsinfrastructuur en een deel van de beveiligde stallingen zullen na de Spelen worden behouden.

Fietsdeelsystemen

Zodra het nieuwe plan in november is goedgekeurd, is de gemeente van plan zijn pro-fietsbeleid voort te zetten via twee andere acties. Allereerst, een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van het Vélib’-fietsverhuursysteem door druk te blijven uitoefenen op de particuliere exploitant van het systeem. Het fietsverhuursysteem heeft meer dan 360.000 abonnees en beheert 19.000 fietsen (waarvan 35% elektrisch) en 1.406 stations (1.006 in Parijs en 400 in de voorsteden). In 2019 werden er meer dan 23,6 miljoen trajecten met een Vélib’-fiets afgelegd, waarvan meer dan 9,2 miljoen met een elektrische fiets. In 2020 was er een stijging te zien van het aantal trajecten met 11% (met een record van 215 000 trajecten op één dag in september).

Om te voorkomen dat het met deelfietsen en -scooters net zo’n chaos wordt als met de elektrische steps in 2019, wil Parijs ook deze opkomende markt reguleren. In 2022 zou hiervoor een aanbesteding worden uitgeschreven.

Al met al is het doel van dit nieuwe fietsplan is een dicht, veilig en praktisch netwerk van voorzieningen te creëren om diegenen die nog aarzelen om in Parijs de fiets te pakken, over de streep te trekken.

Bron: Mairie de Paris, Le Monde