INNOVATION CHALLENGE: THE FUTURE OF TEXTILES & FOOTWEAR RECYCLING


Innovatieve en duurzame modeondernemers opgelet!
So Science en Re_Fashion hebben een Innovation challenge call uitgeschreven voor de recycling van schoeisel en textiel.

Momenteel wordt in Frankrijk van de 650.000 (2) ton kleding, linnengoed en schoeisel dat jaarlijks op de markt wordt gebracht, 250.000 ton ingezameld, waarvan 156.000 ton wordt gesorteerd door gecontracteerde sorteerders. De doelstelling van de sector is 300.000 ton ingezameld en gesorteerd afval per jaar te bereiken, met ten minste 95% terugwinning van materialen (hergebruik en recycling) en ten hoogste 2% afval dat wordt verwijderd (d.w.z. waarvoor geen terugwinning plaatsvindt), d.w.z. ten minste 100.000 ton niet herbruikbaar gebruikt textiel en schoeisel dat per jaar moet worden teruggewonnen. Er is dringend behoefte aan actie.

De industrialisatie van het recyclingproces voor niet-herbruikbare gebruikte textiel, linnen en schoeisel vormt dus een belangrijke uitdaging, met name om deze activiteit op het grondgebied (in Frankrijk en in Europa) te herlokaliseren. Dit vereist echter de ontwikkeling van technologieën om materialen op een betrouwbare manier te sorteren en te ontmantelen en vergt derhalve automatisering.

Daarom stellen SoSience en Re_fashion de volgende vraag:

Hoe kunnen uit post-consument niet-herbruikbaar textiel en schoeisel milieuvriendelijke materialen worden vervaardigd die voldoen aan de functionele en economische behoeften van de markt?

Hoe moeten de groeiende hoeveelheden niet-herbruikbaar gebruikt textiel en schoeisel worden gesorteerd en ontmanteld? Hoe herken je de materialen waaruit een product is opgebouwd en hoe demonteer je ze automatisch? Hoe kunnen we de belangstelling van industriëlen wekken en financiering mobiliseren voor materialen en producten die door recycling worden vervaardigd?

Deze industrialisering van recycling moet gepaard gaan met een langetermijnvisie en alle spelers in de waardeketen moeten erbij worden betrokken: producenten, distributeurs, sorteerders, recyclers, overheden en consumenten, om samen projecten op te zetten voor de terugwinning van gerecycleerde materialen, niet alleen in de textielsector maar ook in bijvoorbeeld de automobiel-, bouw-, geotextiel- of kunststofindustrie.

Dit open innovatieprogramma heeft tot doel deskundigen uit verschillende vakgebieden en belanghebbenden uit de textiel, linnen, schoeisel- en recyclingindustrie samen te brengen om oplossingen met een positieve impact te genereren. De geselecteerde samenwerkingsprojecten zullen technische, operationele en financiële steun ontvangen.

Aanmelden kan tot 23 november en de call staat open voor elke Europese ondernemer, consortium of stichting.

Meer informatie en aanmelden: SoSience