Nederland en Frankrijk ondertekenen quantum overeenkomst

Op dinsdag 31 augustus heeft Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) een bezoek gebracht aan Parijs. De highlight van het bezoek was de ondertekening van het MoU quantum samen met haar Franse collega Cédric O (Digitalisering), waarmee Nederland en Frankrijk zich gezamenlijk zullen inzetten voor de versterking van het Europese ecosysteem quantum door nauwere samenwerking.

Staatssecretaris Mona Keijzer en Staatssecretaris Cédric O ondertekenen het MoU

Minister-president Mark Rutte en President Emmanuel Macron tekenden op dezelfde dag een verklaring om de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk te intensiveren, onder meer op het gebied van innovatie.

In Europa is het MoU de eerste langdurige quantumsamenwerking tussen landen. Frankrijk en Nederland gaan onder andere uitwisselingen opzetten voor studenten en startups coachen. Aansluitend lanceerde Quantum Delta Nederland een Quantum job board, waar Franse en Nederlandse bedrijven alle vacatures op het gebied van quantum kunnen plaatsen. Het jobboard is de eerste concrete stap die voortvloeit uit het ondertekende MoU.

Frankrijk en Nederland zijn de eerste twee Europese landen die nationale investeringen in quantum hebben aangekondigd. President Macron heeft in januari dit jaar 1,8 miljard euro toegezegd. In Nederland is in april dit jaar 615 miljoen beschikbaar gekomen vanuit het Nationaal Groeifonds. De beide landen willen de samenwerking verder uitbouwen en gaan op zoek naar meer partners.

Freeke Heijman (Founding Director Quantum Delta NL) en Neil Abroug (Hoofd Franse quantum strategie) lanceren het Quantum job board

Quantum Delta NL

In 2020 is Quantum Delta NL opgericht om de ontwikkeling van quantumtechnologie in Nederland te versnellen. De stichting bouwt het ecosysteem van bedrijven, kennisinstituten en overheden – de Quantum Delta – verder uit. In april 2021 werd de hierboven vermelde € 615 miljoen uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan Quantum Delta Nederland. De organisatie werkt vanuit Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van technologie en aan de toepasbaarheid daarvan.