Lhyfe en Centrale Nantes testen de eerste offshore oplossing voor hernieuwbare waterstofproductie

Lhyfe, een Franse startup van hernieuwbare waterstof, en de ingenieursschool Centrale Nantes werken samen aan de eerste offshore-installatie voor de productie van waterstof ter wereld. De installatie, die vanaf 2022 operationeel zal zijn, zal gebruik maken van elektriciteit van een drijvende windturbine.

Produceren van hernieuwbare waterstof uit zeewater… Dat is de uitdaging die Lhyfe en de testfaciliteit Sem-Rev van Centrale Nantes zichzelf hebben gesteld. De partners willen van de productie van groene waterstof op een offshore-locatie een realiteit maken door de betrouwbaarheid van een offshore elektrolyser aan te tonen. De waterstofproductielocatie, geïnstalleerd voor de kust van Le Croisic (Pays-de la Loire), zal worden ontwikkeld door Lhyfe in samenwerking met de scheepswerf Chantiers de l’Atlantique.

Concreet zal de elektrolyser worden geïnstalleerd op het drijvende platform van GEPS Techno en worden aangesloten op de verschillende bronnen van Marine Renewable Energy (MRE) die beschikbaar zijn op de offshore testfaciliteit Sem-Rev, waaronder de drijvende windturbine Floatgen van 2 MW. “De offshore testfaciliteit voldoet aan alle voorwaarden (aanwezigheid van MRE, strenge milieuomstandigheden) om de offshore waterstofproductietechnologie te valideren alvorens te overwegen om deze in 2024 grootschalig toe te passen“, aldus de partners.

Lhyfe test reeds dit type waterstofproductie uit zeewater via de eerste waterstoffabriek in Europa die rechtstreeks is aangesloten op windturbines. Deze zomer produceert de fabriek de eerste kilo’s groene waterstof in Bouin (Pays de la Loire).

Voordelen van offshore windenergie

De keuze voor offshore windparken voor de productie van waterstof is niet onbelangrijk, aangezien “het water dat nodig is voor het elektrolyseproces in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is, en drijvende windparken zelfs zouden kunnen werken zonder op het net te zijn aangesloten“, aldus Lhyfe.

Offshore windenergie biedt ook het grootste potentieel voor duurzame waterstofproductie vanwege de economische concurrentiekracht die kan worden bereikt door schaalvergroting en technologische innovatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de offshore groene waterstofproductie een perfect geschikte oplossing is voor het toekomstige massale gebruik van waterstof“, aldus Matthieu Guesné, CEO en oprichter van Lhyfe.

Dit project, dat de ontwikkeling van een belangrijke waterstofproducerende industrie zal versnellen, wordt reeds gesteund door de regio Pays de la Loire, de innovatiecluster Pôle Mer Bretagne Atlantique en het strategisch comité van de mariene industrie.

Bron: Environnement Magazine