IRT Jules Verne in Nantes centraal bij ontwikkeling tanks waterstofvliegtuig Airbus

Airbus Nantes wordt, samen met Bremen, het belangrijkste R&D-centrum voor de ontwikkeling van de reservoirs voor toekomstige waterstofvliegtuigen.

Het IRT Jules Verne (IRT staat voor Institut de Recherche Technologique) , belangrijk publiek-privaat onderzoeksinstituut in Nantes, gaat daartoe deel uitmaken van het waterstofvliegtuigproject voor 2035 van Airbus. Het kenniscentrum beschikt over competenties voor waterstofreservoirs die het complementair maken aan het Airbus R&D-centrum van Bremen.
Maar de visie van het IRT Jules Verne is breder, sectoroverstijgend. Want naast de luchtvaartsector, met partners als Airbus, Stelia en Daher, werkt het IRT ook in de maritieme sector, samen met de Chantiers de l’Atlantique en Naval Group, in de zwaar transportsector, samen met Faurecia, en ook zijn er gesprekken gaande in de spoorsector. “Wij zijn bezig ons consortium uit te breiden, aldus Stéphane Cassereau, de directeur van het IRT Jules Verne.

Het project zal ook in samenwerking zijn met het IRT Saint-Exupéry in Toulouse en M2P in Metz en met CEA Tech.

Vloeibare waterstof

«Wij richten ons op de opslag van vloeibare waterstof voor mobiliteittoepassingen », zegt Cassereau. «Want gasvormige waterstof is een technologie die al goed bekend is.» De energiedichtheid is groter bij vloeibare waterstof maar dit vergt een opslag bij zeer lage temperaturen en onder hoge druk met de daarmee gepaard gaande isolatie-, structuur-, gewichts- en veiligheidsproblemen.
Het IRT en zijn partners kijken naar meerlagen structuren voor de tanks bestaande uit een combinatie van metalen en composieten. De andere uitdaging is het verlagen van de kosten gezien het businessmodel in deze sectoren, voegt Stephane Cassereau toe.

Vier jaar voor de validatie van de technologie

Het doel is om al deze technologieën voor 2025 te valideren. Het waterstofvliegtuig staat weliswaar pas voor 2035 gepland, maar het hele ontwerpproces vergt hoge snelheid. De IRT Jules Verne werkt ook aan andere onderdelen van het vliegtuig van de toekomst zoals de structuren, alle composiet-metaalonderdelen met daarbij productie van composieten van grote dikte, assemblagetechnologieën en nieuwe generatie lastechnieken (zoals voor thermoplastische materialen).

Ook een zeer belangrijk onderwerp is de automatisering en robotisering van de fabrieken. De assemblage van de romp en de exacte positionering van de onderdelen is eveneens een technologische uitdaging. Al die projecten moeten steeds sneller kunnen, maar tegelijkertijd competitief blijven, met name gezien de sterke opkomende concurrentie van Chinese spelers in de luchtvaartsector.

Kansenrapport waterstof Frankrijk – Nederland
Interesse in het kansenrapport waterstof Frankrijk? U kunt het bij ons opvragen: par-ia@minbuza.nl

HyVolution
Interesse in HyVolution, het enige fysieke waterstofevent van Europa in 2021?
H I E R leest u er meer over!

Bron:
Agence API Ouest France