Helft verzorgingsplaatsen langs Franse snelwegen zijn uitgerust met laadpalen

Terwijl de verkoop van elektrische voertuigen in Frankrijk sterk toeneemt, heeft Barbara Pompili, minister van ecologische transitie, deze week de nieuwe cijfers over de uitrol van laadpalen in Frankrijk gepresenteerd. Met de aankondiging van de Europese Commissie dat vanaf 2035 alle nieuwe auto’s emissievrij moeten zijn, zal het noodzakelijk zijn de laadinfrastructuur in Frankrijk uit te breiden.

2020: keerpunt voor elektrische voertuigen

Ondanks de gezondheidscrisis is de verkoop van elektrische voertuigen in Frankrijk sinds 2020 sterk gestegen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke wijziging in de samenstelling van het Franse wagenpark. In juni 2021 vertegenwoordigde de verkoop van elektrische en hybride voertuigen 37,6% van de Franse markt, in vergelijking met 21,7% in 2020.

Deze verkopen worden ondersteund door een gunstig regelgevingskader. De te verwachten verscherping van emissie-eisen (Euro 7-norm) brengt de fabrikanten ertoe sneller over te schakelen naar elektrische motoren. Zo wil Renault in 2030 90% elektrische auto’s verkopen en heeft PSA aangekondigd dat de verkoop van elektrische en oplaadbare hybride auto’s in 2030 70% moet bedragen.

Helft verzorgingsplaatsen uitgerust met laadpalen

De helft van de verzorgingsplaatsen langs de Franse tolwegen is momenteel uitgerust met snellaadstations (164 verzorgingsplaatsen). Eind 2022 zullen alle verzorgingsplaatsen van het tolwegennetwerk uitgerust zijn met laadpalen. In dit kader schrijft Sanef, die het grootste deel van de autowegen in Normandië beheert, een aanbesteding uit om zijn hele netwerk vóór eind 2022 uit te rusten met laadpalen met een zeer hoog vermogen.

Tegelijkertijd zal de uitrusting van het nationale wegennet waarvoor geen concessie is verleend, binnen dezelfde termijn voltooid zijn dankzij een buitengewone financiering van 100 miljoen euro.

In totaal telt Frankrijk meer dan 4.000 laadpalen met een hoog en zeer hoog vermogen (2.700 laadpalen hebben een vermogen van meer dan 50 kW en 1.100 meer dan 150 kW) waarmee een elektrisch voertuig in minder dan 20 minuten kan worden geladen. Sinds januari 2021 is het aantal laadpalen met een zeer hoog vermogen van 150 kW en meer verdubbeld.

11.000 extra laadpunten in 6 maanden

Om de transitie naar elektrische voertuigen te ondersteunen en te versnellen, heeft de regering toegezegd in het hele land laadpalen te plaatsen. Uit de laatste gegevens blijkt een zeer sterke versnelling van de uitrol van laadpalen sinds het begin van het jaar. In de afgelopen twee maanden zijn meer dan 5.000 openbare laadpunten geïnstalleerd.

Terwijl Frankrijk in december 2020 nog 32.700 openbare laadpunten telde, zijn dat er nu 43.700. Dit betekent dat er in zes maanden tijd 11.000 extra laadpunten zijn geïnstalleerd, d.w.z. een toename van 33%. Maar ook met deze versnelling van de uitrol zal het doel van 100.000 laadpunten pas over drie jaar worden bereikt.

Overzicht van laadpunten

Om het reizen met een elektrisch voertuig te vereenvoudigen is een kaart met de snellaadstations beschikbaar op de website van “Bison Futé”. Deze kaart geeft het aantal snelladers aan en vermeldt ook de stations die zich in de buurt van het nationale wegennet bevinden, binnen een straal van 1 km, en die ten minste één snellader hebben.

Bron: Ministère de la transition écologique, Sanef