Lijst Franse stations die moeten worden uitgerust met een beveiligde fietsenstalling

De Franse mobiliteitswet uit december 2019 verplicht dat verschillende treinstations vóór 1 januari 2024 moeten zijn uitgerust met een beveiligde fietsenstalling. De regering heeft begin juni het decreet gepubliceerd met de stations waarvoor deze verplichting geldt.

Naast de namen van de stations is in de tekst ook het minimum aantal beveiligde parkeerplaatsen opgenomen dat bij elk station moet worden aangelegd (van 10 voor een groot aantal stations tot 1.000 voor die van Juvisy, Lille Flandres, Lyon-Part Dieu, Nanterre-Préfecture, Paris-Saint-Lazare of Strasbourg). Ook wordt gespecificeerd wat er onder een “beveiligde” faciliteit wordt verstaan. Het gaat om installaties met vaste voorzieningen die het mogelijk maken de fiets vast te zetten met het frame en ten minste één wiel, bewaakt (door een medewerker of via videobewaking) of met een beveiligd sluitingssysteem, en die zich in een overdekte en verlichte ruimte bevinden.

Deze beveiligde faciliteiten kunnen bestaan uit verschillende typen fietsvoorzieningen en moeten worden aangelegd binnen een straal van 70 meter vanaf de ingang van het stationsgebouw of de perrons, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

De tekst bepaalt tevens dat de SNCF Gares & Connexions en de RATP aan deze verplichting uitvoering zullen geven “in overleg met de betrokken lokale overheden of hun territoriale samenwerkingsverbanden”.