Tweede quantumrevolutie: industrie en startups werken samen aan concrete toepassingen

De meeste quantumonderzoeksprojecten bevinden zich nog in de Proof-of-Conceptfase. Quantumcomputing kan veel toepassingen hebben, maar om waarde te creëren moeten concrete en rendabele toepassingen van deze veelbelovende technologie worden gevonden.

Een paar bedrijven is al bezig met het onderzoeken van concrete mogelijkheden van quantumcomputing voor hun bedrijf. Zo hebben enkele grote industriële bedrijven als Airbus of energiebedrijf EDF verschillende programma’s gelanceerd om samen met startups concrete toepassingen voor quantumcomputing te vinden.

De Franse startup Pasqal is van plan om tegen 2023 een 1000-qubit quantumcomputer op de markt te brengen. Met een paar honderd qubits is het echter al mogelijk problemen op te lossen die een conventionele computer niet aankan; er hoeft dus niet gewacht te worden op een perfecte quantumcomputer.

Het Franse energiebedrijf EDF werkt samen met Pasqal om de oplaadschema’s van wagenparken van elektrische voertuigen te optimaliseren. Dit partnerschap laat zeer bemoedigende resultaten zien, “die vergeleken kunnen worden met die van de beste conventionele computers van dit moment,” aldus Marc Porcheron, onderzoeksingenieur bij EDF.

Volkswagen heeft met de Canadese startup D-Wave in Barcelona samengewerkt om het wegverkeer te optimaliseren. Daarnaast ziet Volkswagen quantumcomputers nu al de weg openen naar efficiëntere batterijen, via de simulatie van nieuwe materialen.

Bedrijven die zich op quantumtechnologie richten krijgen dan te maken met de vraag over opschaling. De twee bovengenoemde bedrijven hebben belangrijke interne teams opgericht die zich bezighouden met het opsporen van situaties waarin quantumcomputing tot (rendabele) voordelen leidt.

Quantum-ecosysteem

Airbus heeft gekozen voor een andere aanpak en streeft naar een duurzame relatie met het quantum-ecosysteem. Het bedrijf heeft in januari 2019 een innovatiecompetitie gehouden na vijf concrete toepassingen van quantumcomputing te hebben geïdentificeerd, van het optimaliseren van het opstijgen van vliegtuigen tot het optimaliseren van het laden van vrachtruimtes.

Quantum voor berekening loadfactor (bron Airbus)

Uit 36 projectvoorstellen heeft Airbus vervolgens vijf teams geselecteerd, onder leiding van onder andere ingenieursbureau Capgemini (Nederlands-Frans team), de Italiaanse startup Machine Learning Reply en de Universiteit van Montevideo (Uruguay). Volgens Airbus zal de adoptie van quantumtechnologie door de industrie niet plaatsvinden zonder de inzet van startups of universiteiten waar zij een spin-off van zijn.

“We moeten aandringen op samenwerking tussen aanbieders van quantumoplossingen en eindgebruikers. We moeten een gezamenlijke design-aanpak hanteren om de best mogelijke oplossingen te vinden voor het oplossen van industriële problemen”, aldus Loïc Henriet van Pasqal.

Alleen deze koppeling tussen onderzoekswerkzaamheden en concrete toepassingen kan een duurzame toekomst – en financiering – voor quantumtechnologieën garanderen.

Bron: Usine Nouvelle