Toekomstige energiedijk in Bretagne

In de Franse regio Bretagne wordt sinds twee jaar, onder de projectnaam DIKWE, een modulair systeem ontwikkeld voor de productie van hernieuwbare energie als onderdeel van een waterkering. Het project wordt geleid door het Bretonse bouwbedrijf Legendre, het ingenieursbedrijf Geps Techno en het Franse onderzoeksinstituut voor de exploitatie van de zee Ifremer.

De impact van een golf op een waterkering creëert aanzienlijke energie die kan worden omgezet in een direct bruikbare bron. De drie spelers ontwikkelen het project rond een golfslagmotor met roterende kleppen die in de dijk is opgenomen. Dit systeem maakt het mogelijk de kracht van de golfslag te dempen en vervolgens om te zetten in duurzame, lokale en herbruikbare elektriciteit. Het grote belang van dit project is dat het de bescherming van havens en kustlijnen (die naar verwachting zal toenemen door de klimaatverandering en het stijgende waterpeil) combineert met een oplossing voor de productie van hernieuwbare energie. De eerste testen die in het diepe golfwaterbekken van Ifremer in Brest zijn uitgevoerd, waren overtuigend.

Het gebruik van deze technologie moet het mogelijk maken de duur van de werkzaamheden drastisch te verkorten, de gevolgen voor het landschap te beperken en de totale kosten van een dergelijke structuur te verlagen door een verregaande industrialisatie van de modules, een vermindering van de werkzaamheden in verband met het dichtslibben van de havens en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit.

Het project zal worden voortgezet met het testen op zee van een prototype op middelgrote schaal, dat in het derde kwartaal van 2021 zal plaatsvinden. Een eerste commerciële versie van het concept staat voor 2024 gepland. Bretagne zal waarschijnlijk de eerste regio zijn waar deze energiedijk zal worden aangelegd.

Bron: Actu-Environnement, Pôle Mer Bretagne Atlantique