Steun voor aanleg laadinfrastructuur langs het Franse snelwegennet

In 2020 is de registratie van het aantal elektrische voertuigen in Frankrijk verdrievoudigd. Het Franse wagenpark zou tegen 2022 uit meer dan een miljoen elektrische en plug-in hybride voertuigen kunnen bestaan. Om deze versnelling te ondersteunen moet een netwerk van oplaadinfrastructuur worden aangelegd, met name langs de snelwegen, waarmee, dankzij snelle oplaadpunten, lange afstanden kunnen worden afgelegd.

In een gezamenlijk persbericht hebben de ministeries van ecologische transitie en van economie aangekondigd dat alle verzorgingsplaatsen langs het Franse snelwegennet voor 1 januari 2023 uitgerust zullen zijn met oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Hiervoor is in het kader van het Franse Plan de Relance 100 miljoen euro uitgetrokken. De verzorgingsplaatsen zullen worden uitgerust met “ten minste vier snellaadpunten waarmee in minder dan 20 minuten kan worden opgeladen (150 kW)”.

De regering heeft op 14 februari een besluit gepubliceerd waarin deze steun voor het plaatsen van snelle laadpalen op verzorgingsplaatsen langs de Franse hoofdwegen is vastgelegd. Deze tekst, die bij interministeriële regeling nog moet worden gedetailleerd, wordt aangevuld met een tweede besluit dat alle ondernemingen die als gedelegeerde instantie de openbare dienst langs de autosnelwegen verzorgen, verplicht zijn om alle gebruikelijke energiebronnen aan te bieden. Dit tweede besluit schrijft tevens voor dat nieuwe gedelegeerde instanties gereserveerde parkeerplaatsen moeten aanleggen voor carpooling en dat het mogelijk is om hen verantwoordelijk te maken voor de aanleg van haltes voor het openbaar vervoer in de onmiddellijke nabijheid van de snelweg.

De steun voor de aanleg van laadinfrastructuur wordt verleend in de vorm van een medefinanciering van 10 tot 40 % van de installatiekosten, afhankelijk van het type laadinfrastructuur. De steun voor de aansluitingskosten kan worden gecombineerd met de steun van maximaal 75% van de aansluitingskosten op het netwerk die door de mobiliteitswet is ingesteld. Er zal een bonus worden toegekend aan de eerste 150 laadpunten om een snelle uitrol aan te moedigen. De steun is beschikbaar voor projecten die tot 30 juni 2022 worden ingediend, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de middelen.

Bron: Actu-Environnement, Ministerie van ecologische transitie