Herstelplan: Frankrijk investeert €500 miljoen extra in de circulaire economie

Op 3 september presenteerde de Franse overheid haar herstelplan, dat vooral duurzaam en groen moet zijn, benadrukte Premier Castex. 100 miljard euro in totaal, waarvan 30 miljard voor ecologie, waarvan 500 miljoen voor de circulaire economie. En waar gaat dat geld dan weer heen? Deze blog legt het uit:

De €500 miljoen wordt overgemaakt naar het circulaire economie fonds van ADEME (het Franse agentschap voor de klimaat transitie) en is bestemd voor projecten tussen 2020-2022. Vervolgens wordt het geld verdeeld over twee thema’s:

1. €274 miljoen: modernisering afvalsortering en recycling

Van de €500 miljoen, gaat €274 miljoen naar het moderniseren van afvalsortering en recycling in Frankrijk.

Daarvan gaat €84 miljoen naar lokale autoriteiten om het sorteren van afval te verbeteren. Dat kan via zowel bronscheiding, door (extra) afvalscheidingsbakken op publieke wegen te plaatsen, en na-scheiding, door te investeren in publieke en private afvalsorteercentra.

Voor extra bronscheiding zal ook nog eens €100 miljoen worden besteed voor de inzameling van organisch afval. Dit geld gaat naar lokale autoriteiten om een inzamelingsstructuur op te zetten en naar private partijen voor het inzamelen en verwerken van het organisch afval, niet alleen bij huishoudens maar ook bij kantoren, restaurants, hotels, etc.

€80 miljoen zal worden geïnvesteerd om afval om te zetten in energie, deze investering gaat naar het opzetten of uitbreiden van zulke energieproductiefaciliteiten.

Opmerkelijk is dat circulariteit in de zorgsector ook in het herstelplan wordt aangewakkerd. Er wordt €10 miljoen beschikbaar gesteld zodat elke zorginstelling afvalscheidingsbakken krijgt.

2. €226 miljoen: de strijd tegen (single-use) plastic

Dan blijft er nog €226 miljoen over, dat gaat naar de strijd tegen (single-use) plastic. Deze fondsen worden over de volgende twee pijlers verdeeld:

2.1 Financiële steun voor het hergebruik en het verminderen van plastic, voornamelijk single-use, door:

  • Ontwikkeling en modernisering van ‘ressourceries’ (centra die de opslag, reparatie en herverkoop van goederen in een bepaald gebied beheren);
  • Steun voor bedrijven, voornamelijk in de verpakkingssector, om single-use plastic te vervangen door andere (duurzame) materialen;
  • De industrialisering van herbruikbare en recyclebare verpakkingen, inclusief de ontwikkeling van de nodige logistieke infrastructuur en schoonmaakcentra (denk aan: inzameling en distributie van herbruikbare verpakkingen);
  • De ontwikkeling van alternatieve oplossingen of vermindering van (single-use) plastic in de collectieve horeca, i.e. catering in het onderwijs, zorginstellingen, andere publieke instellingen (zoals gevangenissen) en kantoren;
  • Haalbaarheidsstudies, experimenten en pilot projecten in zorginstellingen.

2.2 Steun voor plastic recycling, waarbij het doel is om in 2022 700.000 ton gerecycled plastic te verwerken, door:

  • Financiële steun voor haalbaarheidsstudie en pilot projecten om gerecycled plastic te incorporeren, voornamelijk voor bedrijven die dit nog niet doen;
  • Financiële steun voor bedrijven om hun apparatuur aan te passen zodat meer gerecycled plastic verwerkt kan worden;
  • Aan de supply-kant van gerecycled plastic zal er directe steun worden gegeven bij de levering van tonnen gerecycled aan plastic verwerkers (om zo de vraag naar gerecycled materiaal aan te wakkeren);
  • Steun voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van chemische recycling van plastic.

Investeringsstrategie: focus op supply-kant én meer banen

Frankrijk kiest duidelijk voor een investeringsstrategie met een lange termijn visie. De voorwaarden voor een circulaire economie, waarin een goed functionerend recyclingssysteem onmisbaar is, worden voorop gesteld. Geld zal direct naar afvalverwerkers en innoverende bedrijven gaan, i.e. naar de supply-kant, niet naar de burger.

Met deze strategie wil Frankrijk ook meer banen creëren. Aangezien ADEME haar budget, van normaliter ongeveer €800 miljoen per jaar, met €500 miljoen ziet toenemen, kunnen extra banen worden gecreëerd. Een paar dagen na de presentatie van het herstelplan heeft ADEME al 30 extra banen aangekondigd in West-Frankrijk, voornamelijk voor ingenieurs en managers, om het herstelplan de komende jaren te verwezenlijken.

Bron: Plan de relance, Ouest-France.