Hervormingsplan gezondheidszorg

In slechts acht weken heeft het Ministerie van Solidariteit en Gezondheid in samenwerking met de sector (ziekenhuizen, (huis)artsen en medisch-sociale zorg) het plan ontwikkeld om de gezondheidszorg in Frankrijk drastisch te hervormen. Het is huidige zorgsysteem is verzwakt geraakt door jarenlange kortingen op budgetten en zwaar onder druk komen te staan tijdens de coronacrisis.

In dit artikel en kort overzicht van de belangrijkste onderdelen van het 33 maatregelen tellende hervormingsplan en de financiering daarvan.

De belangrijkste maatregelen:

Stijging tarieven en nieuwe financieringsmodellen
De stijging van de ziekenhuistarieven zal de komende jaren doorgaan. Er zal worden geëxperimenteerd met een gemengd financieringsmodel dat gekoppeld is aan de kenmerken van de bevolking in het gebied, de uitvoering van de behandeling en de kwaliteit van de zorg.
De reeds goedgekeurde hervorming van de financiering van de noodhulpdiensten, revalidatiezorg, en de psychiatrie zal in 2021 van kracht worden. De implementatie van nieuwe financieringsmodellen met betrekking tot kritische zorg, de bevallingsuitkering en chronische aandoeningen zal in 2022 worden voortgezet.

Ziekenhuisbedden
Het gebrek aan ziekenhuisbedden was één van de grote zorgen tijdens de piek van de coronacrisis dit voorjaar. Daarom heeft Minister Olivier Véran aangekondigd  50 miljoen euro vrij te maken voor de opening of heropening aan van 4.000 “on-demand” medische bedden in ziekenhuizen. Deze bedden zijn beschikbaar naar behoefte om het hoofd te bieden aan seizoensgebonden griep of andere pieken.

Nieuwe nationale gezondheids-investeringsraad
De interministeriële commissie voor prestatie en modernisering van  het aanbod van ziekenhuiszorg (Copermo) dat de investeringsbeslissingen in het ziekenhuis controleert, zal worden vervangen door een nationale gezondheids-investeringsraad. Lokale bestuurders worden bij deze nieuwe raad bestrokken. De nieuwe raad beslist enkel over projecten van meer dan 100 miljoen euro die uitsluidend zijn gefinancierd uit overheidsmiddelen.

Décentralisatie
De regionale gezondheids agentschappen (Agence Regionale de Santé), krijgen meer te zeggen over de organisatie van de gezondheidszorg in hun regio. Deze agentschappen kunnen samen met de lokale bestuurders beter beoordelen wat de behoeften zijn van de zorg in de regio en wat de investeringsbehoeften zijn, aldus de Minister van  Solidariteit en Gezondheid.

Verruiming plekken paramedische opleidingen
Het aantal opleidingsplekken voor de paramedische zorg zal de komende jaren worden verruimd. Vanaf dit jaar worden er 2.000 extra plaatsen geopend (+10%) in opleidingsinstituten voor verpleegkundigen. De opleidingen voor zorgassistenten worden tussen nu en 2025 verdubbeld. Om deze studenten te kunnen begeleiden bij stages, worden er de komende vijf jaar tevens 250 banen voor universitaire docenten gecreëerd.

Financiering hervorming:

In totaal is er 19 miljard euro gereserveerd voor de hervorming. 10 Miljard euro daarvan bestaat uit de overname van schulden en 3 miljard euro uit economische rentelasten. De overige 6 miljard euro, die in de begroting van de sociale zekerheid voor 2021 zal worden goedgekeurd, zal over vijf jaar worden verdeeld, met een extra jaarlijkse bijdrage van 260 miljoen euro.

De verdeling van deze enveloppe is als volgt:

  • 2,1 miljard euro is gereserveerd voor medisch-sociale instellingen. Dit geld zal onder andere ingezet worden om een kwart van de plaatsen van verzorg- en verpleeghuizen te renoveren (installatie van transferrails, valdetectiesensoren en digitale apparatuur).
  • 2,5 miljard euro is bestemd voor prioritaire ziekenhuisprojecten
  • 1,4 miljard euro wordt ingezet om de achterstand van digitalisering in de gezondheidszorg in te halen

Naast deze 19 miljard euro, was al eerder op 13 juli 8,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verhoging van salarissen van ziekenhuispersoneel. Dit betreft onder andere een netto-verhoging van de salarissen, herzienning van de salarisschalen en de bonussen.

 

Bronnen: Le Monde, Les Echo’s