Versnelling fietsbeleid in Franse gemeenten

De Club des villes et territoires cyclables heeft een enquête laten uitvoeren door drie deskundigen op fietsgebied Charles Maguin, Sebasien Marrec en Florian Le Villain naar de “Kwalitatieve follow-up van de dynamiek van tijdelijke fiets- en voetgangersfaciliteiten“. De enquête geeft een eerste inventarisatie van geplande en uitgevoerde projecten van Franse gemeenten sinds de coronacrisis en het einde van de lockdown.

In totaal zijn 137 gemeenten ondervraagd over de fietspaden of voetgangersvoorzieningen die sinds mei 2020 zijn aangelegd. De auteurs van de enquête merken op dat er een nieuwe dynamiek zichtbaar is, met meer dan 100 lokale overheden die aan de slag zijn gegaan met tijdelijke voorzieningen. Het merendeel bevindt zich echter nog in de projectfase of in de uitrolfase. Fietspaden of fietsstroken hebben de voorkeur gekregen, en bijna een op de twee gemeenten is ook van plan om een fietsenstalling aan te leggen.

De dynamiek is vooral te zien in stedelijke gebieden, maar ook in sommige plattelandsgebieden. Een derde van de gebieden die een project voor tijdelijke voorzieningen heeft ontwikkeld is dunbevolkt. Er is echter meer technische en financiële steun nodig om deze gebieden te begeleiden en de ontwikkeling van de fiets te verankeren in hun beleid. Een meerderheid van de lokale autoriteiten is betrokken bij initiatieven voor de aanleg van permanente faciliteiten. Slechts een minderheid van de tijdelijke faciliteiten zijn opgeheven.

Vijfenzeventig procent van de gemeenten die de enquête hebben ingevuld, is van mening dat de periode na de lockdown hun fietsbeleid heeft versneld en dat ze zich hebben kunnen aanpassen aan de administratieve en politieke vereisten. Maar om nog een stap verder te gaan, komt uit de enquête naar voren dat de ontwikkeling van opleidingen over stadsontwikkeling en fietsbaarheid voor technici en bestuurders noodzakelijk is, evenals een eenvoudigere toegang tot informatie over mogelijkheden van financiële steun voor fietsprojecten.

Bron: Club des villes et territoires cyclables, Actu-Environnement