Witboek voor de ontwikkeling van de waterstofbus in Frankrijk

Ter ondersteuning van de lokale overheden en de OV-vervoerders heeft de Franse vereniging voor waterstof en brandstofcellen (Afhypac) onlangs een witboek gepubliceerd met de titel “Hoe kan men in Frankrijk waterstofbussen inzetten?”. Dit document, dat is opgesteld door Mobilité Hydrogène France, een consortium van particuliere en publieke stakeholders binnen de Afhypac, is bedoeld als een praktisch instrument om de doelstelling van de uitrol van 1.000 waterstofbussen tegen 2024 te realiseren. Volgens de Afhypac kan Frankrijk met dit witboek koploper in Europa worden op het gebied van waterstofbussen. Momenteel rijden er in Frankrijk 17 waterstofbussen, is men bezig met de uitrol van 53 waterstofbussen en zijn er meer dan 300 waterstofbussen gepland.

Afhypac-livre-blanc-718x482

De uitrol van een vloot van waterstofbussen kan echter vragen oproepen bij lokale autoriteiten die hiermee belast zijn, met name op het gebied van de noodzakelijke infrastructuur, het soort trajecten dat wordt overwogen, de omvang van het aantal bussen en de bijbehorende kosten. Het witboek brengt alle informatie samen die nodig is om een project met waterstofbussen uit te voeren, geïllustreerd met de ervaringen van de eerste Franse projecten. Het witboek bevat met name informatie over de selectiecriteria, de voordelen van een waterstofbus en de benodigde infrastructuur. Er wordt ook aandacht besteed aan de kosten van het project (investeringskosten, infrastructuurkosten, belastingen en financiële steun), de aanschaf van voertuigen (vergunningen en veiligheid) en de opleiding van het personeel. Tot slot geeft Afhypac aan hoe het project kan worden uitgevoerd en gemonitord.

Bron: Bus&Car Connexion