Nieuwe oproep voor het indienen van projecten voor de uitbreiding van beveiligde fietspaden en het permanent maken van “coronafietspaden” in Frankrijk

In het kader van de uitvoering van het Franse Fietsplan (Plan Vélo) heeft de Franse transportministerie Jean-Baptiste Djebbari een nieuwe oproep voor het indienen van projecten gelanceerd voor de uitbreiding van beveiligde fietspaden zonder onderbrekingen en het permanent maken van bepaalde tijdelijke fietspaden die tijdens de coronacrisis zijn aangelegd. Deze oproep “Fonds voor actieve mobiliteit – Fietsvoorzieningen” heeft tot doel de uitrol van structurerende fietspaden in heel Frankrijk te ondersteunen.

De eerste oproep tot het indienen van projecten “Fonds voor actieve mobiliteit – Fietscontinuïteit” in 2020 was een groot succes, met 304 aanvragen, dat wil zeggen meer dan in 2019, ondanks de gezondheidscrisis en de gemeenteraadsverkiezingen. De geselecteerde projecten worden in september bekend gemaakt.

Om het Franse grondgebied aan te passen aan de periode volgend op de lockdown hebben veel gemeenten het initiatief genomen om tijdelijke fietspaden aan te leggen, ook wel “coronafietspaden” genoemd. Momenteel telt Frankrijk meer dan 500 km aan tijdelijke fietspaden en de ingebruikname ervan zal ook deze zomer worden voortgezet.

Deze nieuwe oproep tot het indienen van projecten staat open voor alle aanbestedende diensten, met name gemeenten, departementen, mobiliteitsorganiserende instanties en publiekrechtelijke instellingen voor intergemeentelijke samenwerking, zolang het project deel uitmaakt van een samenhangend fietsbeleid op lokaal niveau. Het doel is om woonwijken, bedrijvenparken en gebieden met scholen en opleidingsinstellingen zo veilig mogelijk met elkaar te verbinden en een betere toegang te bieden tot multimodale vervoersknooppunten in alle stedelijke, voorstedelijke, plattelands- en overzeese gebieden. Het aandeel van de subsidie kan oplopen tot 60%.

Kandidaten worden uitgenodigd om hun project(en) vóór 30 oktober 2020 in te dienen met een bekendmaking van de geselecteerde projecten in februari 2021.

Het bestek en de bijlagen kunnen worden gedownload op de website van het ministerie van ecologische Transitie.

Bron: Ministère de la transition écologique