Frankrijk wil digitale en ecologische transitie verenigen

Ook in Frankrijk is door de Covid-19-crisis thuiswerken de norm geworden. Minder reizen, meer videobellen. Maar met de toename van technologie nemen ook de zorgen over de impact ervan op het milieu toe. In 2019 was de sector verantwoordelijk voor 4,2% van het primaire energiegebruik en 3,8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze voetdruk dreigt nog groter te worden door de verdere digitalisering van onze samenleving. De Franse regering zal daarom deze zomer een roadmap ‘duurzame digitale technologie’ presenteren.

Duurzaamheid dankzij of ondanks digitalisering?

Het energieverbruik en CO2-uitstoot stijgen met respectievelijk 9 en 8% per jaar. Deze stijging, die indruist tegen het Parijs Akkoord, komt onder andere door de toename van digitale apparatuur, IoT en data-uitwisseling. Een ander negatief effect van digitalisering is dat de apparatuur slecht wordt gerecycled, ondanks dat er vaak verschillende zeldzame metalen in zitten.

Maar digitalisering en verduurzaming staan niet per se haaks op elkaar, ze kunnen elkaar versterken. Ten eerste profiteert de ecologische transitie van de rekenkracht en snelle informatie-uitwisseling, mogelijk gemaakt door technologie. Energieleverancier Engie gebruikt bijvoorbeeld haar Darwin-cloudplatform om 16 GW aan hernieuwbare energie-parken over de hele wereld te analyseren en prestaties en onderhoud te optimaliseren. En volgens het International Energy Agency zou het vrachtvervoer over de weg dankzij een digitale optimalisatie de energierekening met 25% kunnen verlagen.

Het is belangrijk dat de introductie van “intelligente” technologieën in mobiliteit, industrie, landbouw en bouw meer energie en CO2-besparing opleveren dan ze verbruiken. En waar mogelijk moeten nieuwe digitale diensten niet leiden tot de noodzaak voor nieuwe apparaten of software. De Franse spoorwegen informeren reizigers bijvoorbeeld via SMS en 2G, zodat zij niet gedwongen zijn de laatste smartphone te hebben.

Daarnaast is verduurzaming van technologie niet alleen goed voor het imago van bedrijven, maar ook voor hun energierekening. Neem bijvoorbeeld datacenters, zij verbruiken veel energie en stoten veel warmte af, maar hiervoor kunnen duurzame oplossingen worden gevonden. In het 18e arrondissement van Parijs voorziet een datacenter bijvoorbeeld een deel van de wijk van energie door middel van een lokale warmwaterlus.

Franse roadmap ‘duurzame digitale technologie’

Deze discussie is momenteel relevant in Frankrijk, omdat de regering deze zomer een roadmap ‘duurzame digitale technologie’ voor zal leggen. Deze wordt ontwikkeld in samenwerking met de nationale raad voor digitalisering (Conseil national du numérique, Cnnum) en de Hoge Raad voor het Klimaat (Haut conseil pour le climat). In de roadmap zullen 50 maatregelen worden voorgesteld. Wat hardware betreft worden apparaten vanaf 2021 beoordeeld volgens een “repareerbaarheidsindex”, op basis van bijvoorbeeld hun demontagecapaciteit en de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Er wordt tevens gewerkt aan de juridische status van milieudata, die essentieel zijn om de ecologische transitie te bevorderen, zodat ook data gecreëerd door de private sector toegankelijk kunnen worden.

Bron: Usine Nouvelle