Franse bedrijven zijn niet erg geïnteresseerd in de mobiliteit van hun werknemers

De toezeggingen die in Frankrijk in het kader van het einde van de lockdown zijn gedaan, worden niet op grote schaal door bedrijven nagevolgd. Vooral toezeggingen die betrekking hebben op het woon-werkverkeer van de werknemers en de gespreide vertrek- en aankomsttijden om pieken in het openbaar vervoer te vermijden.

Ondanks de inspanningen van de overheid om het fietsen te stimuleren, zijn er maar weinig werkgevers die deze keuze daadwerkelijk aanmoedigen: “De enige acties die tot nu toe zijn ondernomen is de communicatie over het forfaitaire tarief van 50 euro dat door de Franse overheid wordt aangeboden voor fietsreparaties, of het verspreiden van een kaart van permanente of tijdelijke fietsvoorzieningen”, aldus het Franse adviesbureau voor duurzame ontwikkeling Ekodev.

“Groen herstel”
Zelfs het installeren van eenvoudige fietsaanleunbeugels staat zelden op de agenda. Volgens Ekodev zijn bedrijven momenteel gestopt met elke vorm van investering die niet direct verband houdt met de hervatting van de productie. Alles wat geld kost is geschrapt, met uitzondering van de aankoop van maskers en hydroalcoholische gels.

Het is nog te vroeg om te bepalen of de duurzame mobiliteitsvergoeding uit de mobiliteitswet die is ingesteld per decreet van 10 mei, het verwachte succes zal behalen. Deze belastingvrije vergoeding, die maximaal 400 euro per jaar kan bedragen, kan naast fietsgebruikers ook worden toegekend aan werknemers die carpoolen en kan zowel in de private als de publieke sector worden toegepast. Werkgevers zijn echter niet verplicht om de vergoeding in te voeren. Een van de klanten van Ekodev heeft de maatregel ingevoerd, maar heeft de fiets uitgesloten, omdat dit vervoermiddel nog steeds als gevaarlijk wordt gezien.

Om dit te veranderen heeft de minister van de ecologische transitie onlangs een bericht gestuurd aan de CEO’s van 90 grote bedrijven om hen aan te sporen hun beloften voor een “groen herstel” na te komen, zoals ze begin mei hebben beloofd in een bijdrage in de krant Le Monde. Onder de “concrete maatregelen” die onmiddellijk kunnen worden toegepast, noemt de minister de invoering van bovengenoemde mobiliteitsvergoeding.

Deze situatie zou echter snel kunnen veranderen. Zolang de meerderheid van de werknemers thuiswerken, is het probleem nog niet relevant, maar als straks iedereen weer naar kantoor gaat en veel managers voor de auto kiezen, zullen er bij veel bedrijven waarschijnlijk niet genoeg parkeerplaatsen zijn. Meerdere bedrijven kiezen er daarom nu al voor om bedrijfsfietsen toe te voegen aan hun mobiliteitspakket.

Het gebruik van de fiets om naar het werk te gaan zal ook worden aangemoedigd door de mobiliteitswet die er voor heeft gezorgd dat het woon-werkverkeer onderdeel uitmaakt van de sociale dialoog.

Bron: Le Monde