Frankrijk: 550 miljoen euro extra voor publiek-private R&D in strategische sectoren

IRT Jules Verne in Nantes, gespecialiseerd in manufacturing en composieten

Om het economisch herstel te steunen, investeert de Franse staat ook extra in R&D, die eveneens gevaar loopt door de crisis. In een perscommuniqué van 4 juni maakte de regering een nieuwe steunmaatregel voor de industrie bekend, ter waarde van 550 miljoen euro voor nieuwe productiemiddelen en andere innovaties in de industrie, en voor energietransitie en voor overige strategische sectoren als digitaal, nano-electronica, luchtvaart, microbiologie en materialen.

Programme d’Investissement d’Avenir
Deze financiering is afkomstig uit het ‘Programme d’investissement d’avenir’ (PIA), en bestaat uit twee onderdelen : enerzijds een steun ter hoogte van 100 miljoen euro aan innovatie voor de industrie en anderzijds steun aan de privaat-publieke instituten, de Instituts de recherche technologique (IRT) en de Instituts pour la transition énergétique (ITE), ter hoogte van 450 miljoen euro over vijf jaar.

Een boost voor de industrie en voor de hervormingen in de industrie
De 100 miljoen wordt toegekend in de vorm van steun aan zogenaamde Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC), structurerende R&D projecten voor het concurrentievermogen, de 100 miljoen voor de financiering van deze projecten hebben tot doel de publiek-private doorbraakinnovaties te ondersteunen waarbij zowel mkb, als grote bedrijven als kennisinstellingen betrokken zijn.

Als voorbeeld worden onder andere geciteerd het project Mellidem voor de ontwikkeling van medische hulpmiddelen voor de behandeling van diabetes of het project AIDA, een platform voor automatisch leren en het activeren van AI-algoritmes.

“Crises gaan vaak gepaard met een terugval van R&D- en innovatiebudgetten, omdat publieke en private spelers zich genoodzaakt voelen te bezuinigen en zich te beperken tot het meest urgente, aldus Agnès Pannier-Runacher, staatssecretaris bij het ministerie van Economie en Financiën. ‘Maar wij denken dat we juist door alle talenten en de voorhanden zijnde middelen op het gebied van innovatie te mobiliseren, onze industrie een steun in de rug kunnen geven en de transitie kunnen versnellen naar een duurzamere, meer digitale en meer concurrerende industrie.’

Publiek-privaat onderzoek
Parallel daaraan wordt een nieuwe meerjarige financiering van bijna 320 miljoen euro vrijgemaakt voor de IRT’s en ITE’s, die verzameld zijn in de vereniging FIT, French Institutes of Technology. Deze financiering, die tot 2023 doorgaat, kan worden opgehoogd tot 130 miljoen euro tot 2025, naargelang de behoefte van ingezette projecten van de partners. Hierdoor kunnen deze grote publiek-private onderzoeksinstellingen hun activiteiten voortzetten, juist in strategische sectoren voor onze economie: duurzame energie, digitaal, nano-electronica, luchtvaart, microbiologie, materialen…, aldus Agnès Pannier-Runacher.

Frédéric Vidal, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, liet daarnaast weten: ‘We bevinden ons op een moment waarop het speciaal van belang is om te investeren in onderzoek en innovatie, juist op weg naar economisch herstel, voor de opbouw van onze gemeenschappelijke toekomst en voor de concurrentiekracht van onze industriële sectoren.’

Bron :
Usine Nouvelle
Website FIT: https://www.french-institutes-technology.fr/