Aantal groen gas installaties groeit in Frankrijk (de ambities ook)

Het in mei verschenen Panorama du Gaz Renouvelable 2019 (Franstalig) toont aan dat de hoeveelheid groen gas die in 2019 in het Franse gasnetwerk geïnjecteerd werd, verdubbelde ten opzichte van 2018. Een teken dat de sector groeit.

Volgens het Panorama telde Frankrijk eind 2019 een totaal aan 123 biomethaaninstallaties die aan het aardgasnetwerk gekoppeld zijn. Dat zijn er 47 meer dan in 2018. Deze installaties hebben een maximale jaarlijkse capaciteit van 2,2 TWh, in werkelijkheid hebben ze 1,2 TWh geïnjecteerd, tegen 0,7 TWh in 2018. Dat is 0,26% van het totale aardgasverbruik in Frankrijk. De maximale injectiecapaciteit van een installatie geeft weer wat deze idealiter zou kunnen produceren als de installatie het hele jaar non-stop door zou draaien, zonder technische problemen, onderhoud of seizoensfluctuaties.
De sector is in Frankrijk goed voor 4.000 directe en indirecte banen voor een omzet van 696 miljoen euro.

Groen gas in het herstelplan meenemen

Moemnteel zijn maar liefst 960 projecten in voorbereiding met een totale capaciteit van 22 TWh per jaar. Dat is 10 TWh meer dan eind 2018. Dit betreft de distributienetwerken, productiecapaciteit en transportnetwerken. De projecten die in een vergevorderd stadium verkeren zijn goed voor meer dan 10 TWh/jaar aan maximale capaciteit. De operators stellen voor om deze projecten te versnellen in het kader van het herstelplan voor de economie om op korte termijn kwetsbare sectoren als de landbouw en de openbare werken in rurale gebieden tussen nu en 2023 te steunen.
De Franse meerjarenprogrammering voor energie hanteert nu een doelstelling van 8 TWh in 2023 en 14 à 22 TWh in 2028, de betrokken partijen vragen om de doelstelling voor 2023 naar 12 TWh op te hogen. ‘De tijd tussen de voorstudies en de eerste injectie in het netwerk van een project beslaat meestal 3 à 5 jaar. Als we zo doorgaan, zouden we 10% groen gas in 2030 kunnen halen, oftewel 39 à 42 TWh‘, aldus, Robin Apolit van het Syndicat des Energies Renouvelables (SER).

Geïnstalleerde installaties eind 2019

Van de 123 Franse installaties betreft 69% van de maximale capaciteit landbouwinstallaties, 11% regionale industriële installaties, 9% van de installaties verwerken slib afkomstig van waterzuiveringsinstallaties en 8% betreft stortplaatsen van niet gevaarlijk afval. Behalve Corsica, hebben alle 13 Franse regio’s wel minstens een gasinjectie-installatie staan. De meeste capaciteit is te vinden in Noord-Frankrijk, met aan kop de regio Hauts-de-France met 341 GWh en Grand Est met 331 GWh. De minste capaciteit is te vinden in Zuid-Frankrijk, in de regio’s PACA (35 GWh) en Occitanie (32 GWh).

Hoe staat Frankrijk er in Europa voor ?

Europees kampioen blijft Duitsland met 10 TWh injectie per jaar. Ook Nederland, Denemarken en VK doen het beter dan Frankrijk.
Maar met de Franse ambities komt daar wellicht verandering in de komende jaren.

Bron:
Techniques Ingenieur