Meer fietsroutes in de regio Ile-de-France voor het stimuleren van de fiets als vervoermiddel

De regio Ile-de-France gaat 300 miljoen euro investeren in het netwerk van fietsroutes in de regio en in tijdelijke fietspaden om het gebruik van de fiets te stimuleren.

De fiets als vervoermiddel voor het dagelijkse vervoer. Dat is de ambitie van de regio Ile-de-France, die streeft naar 2 miljoen dagelijkse verplaatsingen per fiets in 2021. Midden in de coronacrisis heeft de regio dan ook besloten om het initiatief RER Vélo, dat bedacht is door het Collectif Vélo Ile-de-France, waar meer dan 30 fietsverenigingen bij aan zijn gesloten, te steunen. Met als doel: het verbeteren van het fietsnetwerk in de regio voor een sterke toename van het fietsgebruik. De fietsroutes zijn gebaseerd op de belangrijkste treinverbindingen (RER – Réseau Express Régional) in de regio Parijs, vandaar de naam RER-Vélo.

RER Vélo

Een financiering van 300 miljoen euro
De regio zal 300 miljoen euro vrijmaken om 60% van dit regionale netwerk van doorlopende, veilige en comfortabele fietsroutes te financieren. Dit is een verhoging van 10%, met een subsidieplafond dat wordt verhoogd van 275.000 euro naar 600.000 euro per kilometer.

Deze investering zal het mogelijk maken om te starten met de aanleg van het definitieve netwerk en om van de fiets een vervoermiddel te maken in de Parijse regio die door enorm veel inwoners zal worden gebruikt.

Strategische fietsroutes om het openbaar vervoer te ontlasten
Het project zal uiteindelijk bestaan uit 9 fietsroutes met een totale lengte van 680 km. De meest strategische routes, waaruit twee derde van het netwerk bestaat, zouden voor 2025 kunnen worden aangelegd. De tweede fase van de aanleg van het netwerk is gepland voor 2030.

Het gebruik van de fiets om het naleven van de fysieke afstand te bevorderen
Fietsen is een alternatief voor het openbaar vervoer en autogebruik. Voor de coronacrisis gingen 400.000 mensen in de regio Ile-de-France dagelijks op de fiets naar hun werk. Aangezien de meeste dagelijkse verplaatsingen over korte afstanden worden gemaakt, is het ontwikkelingspotentieel ervan aanzienlijk. Bovendien kun je met de fiets de maatregel m.b.t. de sociale afstand makkelijk naleven en het fietsgebruik heeft tegelijkertijd een gunstig effect op de gezondheid en het milieu. Dankzij de aanleg van het netwerk RER Vélo zal het aantal verplaatsingen met de fiets over langere afstanden enorm toenemen.

Bron: Région Ile-de-France