Overheid steunt Franse startups volop

De startup sector benutte in twee maanden 3 miljard euro van de door de staat gegarandeerde leningen.

“We hebben in minder dan twee maanden minstens zoveel gedaan als de banken in 2019 voor het ecosysteem van startups.” Bij het opstellen van een eerste beoordeling van het steunplan voor Franse startups is Paul-François Fournier, de uitvoerend directeur van BPIFrance, tevreden met de omvang van het door de staat toegepaste systeem. Op 25 maart was vier miljard toegezegd in verschillende vormen (leningen, vervroegde aflossingen, directe steun).

Er is al 3 miljard euro beschikbaar gesteld aan 5.000 startups, dat wil zeggen meer dan de helft van het in 2019 geïnvesteerde risicokapitaal in het ecosysteem van startups in Frankrijk (5 miljard). Volgens Fournier zal dit bedrag naar verwachting toenemen. Met deze steun profiteren de startups van een contant voorschot dat ze op zijn vroegst in een jaar zullen gaan terugbetalen, met de mogelijkheid om hun terugbetalingen te spreiden.

Frankrijk zou zich zorgen kunnen maken over dat startups, jonge en economisch kwetsbare bedrijven, om meer hulp vragen dan oorspronkelijk was gepland. Maar voor Cédric O, de staatssecretaris voor Digitale Zaken, is dit verzoeksniveau “goed noch slecht, het is slechts een teken dat de steun nuttig is en dat het bijdraagt aan het behoud van het ecosysteem”. Volgens hem is het van ​​essentieel belang om startups in staat te stellen hun gekwalificeerde personeel te behouden om de concurrentie het hoofd te bieden.

Deeptech

Het plan is ook specifiek bedoeld om startups in deeptech overeind te houden, een sector die veel ontwikkelingstijd vergt vóór industrialisatie. “Het zou tien jaar duren om ze weer op te bouwen als we ze nu in de steek zouden laten”, legt Cédric O uit.

De deeptech sector, waaronder startende onderzoeksinstellingen, is al als een prioriteit aangemerkt. Bij BPIFrance, dat aan het begin van het jaar al een plan had gelanceerd om het te ondersteunen, is het nodig om nu “tweemaal zo hard werken” om de groei van deze bedrijven te ondersteunen, die volgens Fournier een bijdrage moeten leveren aan de herindustrialisatie van Frankrijk.

Bron: Le Monde, 23 Mei 2020