Ondanks de crisis handhaaft Frankrijk zijn routekaart voor de ecologische en energietransitie

Terwijl we voor een economische crisis staan van ongekende omvang en sommige partijen vragen om de doelstellingen van de ecologische en energietransitie uit te stellen, bevestigt de Franse regering uitdrukkelijk dat ze haar routekaart voor een ecologische en energietransitie ongewijzigd zal uitvoeren. “De gezondheidscrisis wist de noodtoestand voor het klimaat niet uit,” aldus de minister van de ecologische et solidaire transitie, Elisabeth Borne.

De regering heeft deze ambitie bekrachtigd door eind april het toepassingsdecreet van de meerjarenprogrammering energie (Programmation pluriannuelle de l’énergie) te publiceren zonder de doelstellingen erin te wijzigen. Sinds de laatste raadpleging van de tekst, in januari jl., zijn er slechts twee aanvullingen geweest: de toegang tot het feed-in-tariefsysteem is uitgebreid naar fotovoltaïsche projecten met een groter vermogen, waarbij de limiet is gestegen van 100 kilowattpiek (kWp) naar 300 kWp. En de termijn voor het verbod op het gebruik van steenkool in de warmtenetwerken is teruggebracht van tien naar vijf jaar. Deze maatregelen zijn volgens de minister een welkome stap om de energietransitie te versnellen.

Groene strategie versterkt door de crisis
In de routekaart wordt voor meerdere jaren uiteengezet hoe Frankrijk zijn energieverbruik in de periode 2019-2023 en 2024-2028 moet veranderen om in 2050 te komen tot een koolstofneutrale samenleving – een doelstelling die is vastgelegd in de energie-klimaat wet uit november 2019.

De meerjarenprogrammering energie voorziet met name in een sterke vermindering van het eindverbruik van energie, met een doelstelling van -16,5% in 2028 ten opzichte van 2012, een brede ontwikkeling van duurzame energiebronnen, de introductie van schone voertuigen of de sluiting van veertien kernreactoren voor 2035, zodat het aandeel van kernenergie in de nationale elektriciteitsmix zal afnemen tot 50%. In de ogen van de minister wordt deze strategie versterkt door de coronacrisis.

“De crisis leert ons dat we moeten doorgaan met de diversificatie van onze energiemix. De sterk variërende olieprijs laat zien dat het in ons belang is om ons los te maken van een energie waarvan de prijs zeer sterk en zeer snel kan schommelen. Hoewel het elektriciteitssysteem goed heeft gefunctioneerd tijdens de crisis, moeten de kerncentrales voor onderhoud worden stilgelegd. Deze onderhoudseisen laten zien dat wij nog beter weerstand kunnen bieden als wij onze energiebronnen nog verder diversifiëren”, aldus de minister.

Aangezien EDF door de coronavirus zijn onderhoudswerkzaamheden niet heeft kunnen uitvoeren, heeft het bedrijf inderdaad een drastische en historische vermindering van zijn nucleaire elektriciteitsproductie in 2020 aangekondigd.

Hoewel de crisis sectoren heeft getroffen die veel CO2 uitstoten, zoals de auto-industrie, “mag hierdoor de algemene koers niet in twijfel worden getrokken”, bevestigt het Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie, en voegt eraan toe dat de regering wil “luisteren naar de bedrijven”. “Er zijn situaties waarin noodsteun moet worden gegeven aan bepaalde economische sectoren, maar deze moet wel verenigbaar zijn met de doelstellingen van de energietransitie”, aldus de minister. Het is voor de Franse regering, die zowel Air France als de automobielsector te hulp is geschoten, lastig om een evenwicht te vinden.

Met de meerjarenprogrammering energie geeft de overheid vooral een langverwachte zichtbaarheid aan spelers in de duurzame energiesector voor de komende jaren.

Probleem financiering nog niet geregeld
2020 zal een zeer hectisch jaar worden, maar de regering zal alles in het werk stellen om de doelstellingen m.b.t. de bouw van wind- en zonne-energie parken te bereiken. “Op het gebied van hernieuwbare energie is er misschien een vertraging opgelopen in de bouw van de parken, maar we doen er alles aan om een geleidelijk herstel mogelijk te maken, met name dankzij het bouwprotocol dat door de bouwsector is opgesteld. We gaan ook de tijdschema’s voor de aanbestedingen aanpassen en indien nodig opsplitsen om de doelstellingen voor 2020 te halen”, legt de minister uit.

Op langere termijn blijft het probleem van de financiering van de energietransitie echter onbeantwoord. “De meerjarenprogrammering stelt een doel vast zonder de daarvoor benodigde middelen vrij te maken. Zonder een groen herstelplan zal het zeer moeilijk worden om de versnelling op gang te brengen die nodig is om deze doelstellingen te bereiken”, aldus de vereniging van lokale overheden Amorce.

Belangrijkste doelstellingen uit het routeplan

  • Vermindering van het eindverbruik van energie in 2028 met 16,5% ten opzichte van 2012.
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg de verbranding van fossiele brandstoffen in 2028 met 30% ten opzichte van 2016.
  • Verdubbeling van de capaciteit voor de opwekking van duurzame energie in 2028 ten opzichte van 2017.
  • Voor 2035 moeten 14 kernreactoren worden stilgelegd (waarvan twee in de centrale van Fessenheim).

Bron: Les Echos