30 voorstellen voor een betere wereld na de Covid-19 crisis

Een 60-tal Franse parlementsleden hebben begin april een platform geopend waarop de Franse bevolking hun ideeën konden plaatsen voor een samenleving na de coronacrisis. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels gepubliceerd. Niet minder dan 26.000 burgers, maar ook vakbonden, verenigingen en collectieven, hebben 8.700 voorstellen ingediend voor de opbouw van een meer rechtvaardige, solidaire, milieuvriendelijke en democratische wereld.

Op basis van deze voorstellen hebben de 66 ondertekenende parlementariërs (LREM, Modem, PS, EELV) 30 voorstellen uitgewerkt rond vier thema’s: gezondheid, soberheid, solidariteit en soevereiniteit. Het milieu komt in elk van de thema’s terug. “Deze grote raadpleging heeft onze vastberadenheid versterkt om ons volle gewicht in de schaal te leggen om de ecologische en energietransitie naar een meer sobere en koolstofvrije samenleving te versnellen”, aldus de parlementsleden.

Voor het thema gezondheid roepen zij bijvoorbeeld op om “veranderingen in de voeding en lichaamsbeweging van de Franse burgers aan te moedigen”, met name door de oprichting van “centra voor een gezonde leefomgeving die het initiatief zouden kunnen zijn van een algemene conferentie over een gezonde leefomgeving”. In een artikel van 23 maart in Nature Sustainability concluderen onderzoekers van Inrae, Inserm, Université Sorbonne Paris Nord et Solagro dat gezond eten ook bijdraagt aan de milieubescherming.

Voor meer soberheid moeten de duurzame vormen van mobiliteit en de fiets worden gestimuleerd, moet er een einde komen aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen en moeten de zwaarste en meest vervuilende personenauto’s worden belast. Gedeeltelijk thuiswerken moet sterk worden aangemoedigd om de CO2-voetafdruk van woon-werkverkeer waar mogelijk te beperken, maar moet tegelijkertijd goed worden begeleid om verdere vervreemding van de werknemer te voorkomen.

De belangrijkste milieuonderwerpen moeten ook worden aangeboden aan jongeren binnen alle niveaus van het onderwijs.

Om bedrijven bij deze veranderingen te ondersteunen, wordt gepleit voor “belastingprikkels, overheidsopdrachten en investeringsbronnen die gericht zijn op de milieutransitie”. Daarnaast roepen de parlementsleden op tot een “volledige herdefiniëring van het Europese handelsbeleid om de handelsverdragen aan te passen aan de milieueisen en de eerbiediging van de mensenrechten”.

Voor wat betreft het thema soevereiniteit moet worden voorkomen dat particuliere belangen het algemeen belang in gevaar brengen: versterking van de regulering van de lobbyisten; mensen beter wapenen om fake news te herkennen. Andere voorstellen zijn het opzetten van een echte Europese “Green Deal” voor de regio’s, gefinancierd door een meer solidaire Europese begroting (via een belasting op financiële transacties, een CO2-heffing aan de grenzen van de EU en een belasting voor digitale reuzen) en het opzetten van een “Buy European Act” en een plicht tot waakzaamheid om de strategische autonomie van Europa op economisch en industrieel gebied en de naleving van de sociale en milieurechten in Europa en elders in de wereld te waarborgen. Tot slot pleiten de parlementsleden om het creëren van echte eigen middelen op Europees niveau mogelijk te maken door de unanimiteitsregel voor de besluitvorming af te schaffen.

Dit initiatief is niet in goede aarde gevallen bij de regeringspartij LREM die vermoedt dat sommige ondertekenaars zich voorbereiden op de oprichting van een negende parlementaire fractie in het Assemblée met dissidenten uit de meerderheidsfractie, zoals de ex-marcheurs Cédric Villani en Matthieu Orphelin.

Bron: Actu-Environnement, Le jour d’après, La Tribune