Covid-19: Naar de invoering van een werkgeversverklaring voor het woon-werkverkeer in de regio Ile-de-France

Deze werkgeversverklaring, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, zou kunnen worden gebruikt om het aantal reizigers in het OV te spreiden over vier specifieke tijdslots in de ochtend en ‘s avonds. De verklaring zal op verzoek van de met de controle belaste beambten moeten worden getoond.

Naast het dragen van een mondkapje zullen reizigers binnen de regio Ile-de-France ook een werkgeversverklaring bij zich moeten hebben. Eind april vroeg de regio Ile-de-France om de invoering van een dergelijke verklaring voor een vlotte doorstroming van de reizigers, maar het leek er vorige week leek op dat de regering deze maatregel had afgewezen. Het staat echter nu wel in het handvest dat op 6 mei door meerdere partijen is ondertekend, zoals o.a. de staat, de regio Ile-de-France, de gemeente Parijs, de vakbonden, de werkgeversorganisatie Medef Ile-de-France, de Kamer van Koophandel Paris-Ile de France, de SNCF en de RATP, alsmede Ile-de-France Mobilités (vervoersautoriteit van de regio Ile-de-France).

Verplicht tijdvenster
De verklaring zal waarschijnlijk nog niet beschikbaar zijn op maandag 11 mei, maar kan vervolgens worden gebruikt om de reizigersstromen in het openbaar vervoer in geval van congestie te reguleren. Op de verklaring wordt voor elke werknemer de tijden aangegeven waarop hij of zij naar zijn of haar werkplek mag reizen. De verklaring zal op verzoek van de met de controle belaste beambten moeten worden getoond. Het gaat hier dus om een verplicht tijdvenster voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Het handvest, dat bedoeld is om vast te leggen hoe reizigersstromen in het openbaar vervoer volgens de nieuwe regels kunnen worden georganiseerd, heeft vooral betrekking op werknemers die niet thuis kunnen of niet meer thuis willen werken. Volgens een gezamenlijk persbericht van de ondertekenaars is het bedoeld om de hervatting van de economische activiteiten in de regio Ile-de-France te ondersteunen.

In het persbericht worden de regels voor het verplicht dragen van een mondkapje en het respecteren van de physical distancing duidelijk uiteengezet, evenals de spreiding van het reizen over de verschillende tijdvensters:

  • ’s ochtends: 5.30-6.30, 6.30-7.30, 7.30-8.30, 9.30-9.30 en 9.30-10.30
  • ’s avonds: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30, 18.30-19.30

Fietsen en carpoolen
Daarnaast moet het vervoersaanbod worden afgestemd op de reizigersstromen m.b.v. real-time informatie over het gebruik van de vervoerswijzen, door reizigers zo goed mogelijk te informeren en door alternatieve vervoerswijzen te ontwikkelen (fietspaden, carpoolen). De vervoersexploitanten houden in de gaten of de lijnen niet overbelast zijn en zullen hun aanbod hierop aanpassen. Bovendien zullen de staat en de lokale overheden nieuwe tijdelijke, veilige en doorgaande fietspaden in de regio Ile-de-France aanleggen. Dit plan zal eind deze week worden afgerond en gecommuniceerd.

Ten slotte moet er gezorgd worden dat iedereen over beschermingsmiddelen beschikt, met name over mondkapjes, dankzij een nieuw digitaal platform van La Poste en de Franse overheid voor kleine, middelgrote en microbedrijven, de levering van mondkapjes door lokale autoriteiten en, wanneer hun capaciteit het toelaat, door bedrijven. De mondkapjes zullen in de eerste weken worden uitgedeeld door de vervoersautoriteit Ile-de-France Mobilités, de Conseil Régional d’Ile-de-France, de staat en elke lokale overheid die deze mondkapjes in aanvulling van de vervoerders graag wil uitdelen.

Bron: Les Echos