Franse regering trekt 20 miljoen uit voor stimulering fietsgebruik

Om een massaal gebruik van de auto aan het einde van de lockdown op 11 mei en de hiermee samengaande verhoging van de luchtvervuiling te vermijden, heeft de Franse regering maatregelen getroffen om het fietsgebruik door de Franse bevolking te stimuleren. Hiervoor worden tijdelijke fietspaden aangelegd en een plan van 20 miljoen euro gelanceerd om de kosten van fietsreparaties, tijdelijke parkeerplaatsen en fietstrainingen te financieren.

“Het einde van de lockdown is een goed moment om te laten zien dat de fiets een volwaardig vervoermiddel is en dat fietsen niet alleen een vrijetijdsbesteding is. 60% van de verplaatsingen in Frankrijk is onder normale omstandigheden korter dan 5 km. Dit biedt de komende weken aan veel Fransen, of ze nu al fietser zijn of niet, de mogelijkheid om met de fiets naar het werk te gaan of de fiets te gebruiken voor lokale verplaatsingen. Staat, fietsers, lokale overheden, bedrijven, verenigingen: het is ieders verantwoordelijkheid om van dit einde van de lockdown een succes te maken van de fiets, een vervoerwijze die gunstige gevolgen heeft voor de gezondheid, de planeet en de portemonnee”, aldus de Franse minister van de ecologische en solidaire transitie.

Een plan van 20 miljoen euro zal in het kader van de Franse uitwerking van de Europese EEOS (Energy Efficiency Obligation Schemes) worden uitgevoerd in samenwerking met de Franse Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Het plan omvat met name:

  • een bijdrage aan fietsreparaties (vervanging van ketting, rem, banden, derailleur, enz.) tot maximaal 50 euro (exclusief belasting) door een netwerk van erkende fietsenmakers. De lijst van fietsenmakers zal binnenkort online beschikbaar zijn. Deze bijdrage geldt per fiets en niet per persoon. Dit betekent dat de fiets moet kunnen worden geïdentificeerd (serienummer of markering tegen diefstal). De bijdrage worden afgetrokken van het bedrag van de reparatie (exclusief belasting) en vervolgens worden terugbetaald aan de fietsenmaker. Volgens de FUB zal dankzij deze maatregel zo’n 300.000 fietsen weer in gebruik worden genomen;
  • een vergoeding van de kosten voor het installeren van tijdelijke parkeerplekken voor fietsen tot 60%;
  • het gratis aanbieden van fietstrainingen van 1 tot 2 uur voor individuele of kleine groepen gebruikers.

Het plan zal ook gepaard gegaan met een versnelling van de implementatie van de duurzame vergoeding uit de mobiliteitswet, waardoor werkgevers tot 400 euro kunnen bijdragen aan de reiskosten van hun werknemers voor woon-werktrajecten die met de fiets worden afgelegd (of via carpoolen of andere gedeelde mobiliteitsdiensten). Het ministerie heeft beloofd dat het uitvoeringsbesluit van deze wet binnen enkele dagen zal worden aangenomen.

Tegelijkertijd wordt de aanleg van tijdelijke fietspaden vereenvoudigd zodat het fietsen op bepaalde trajecten veiliger wordt via nieuwe fietspaden of de verbreding van bestaande fietspaden, zonder voorafgaande goedkeuring van de regelgevende instanties (met name die van de Architectes des Bâtiments de France). Het publieke Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) heeft een aantal praktische informatiebladen voor wegbeheerders gepubliceerd en een webinar georganiseerd.

Cerema
Cerema

Ten slotte dringt de regering bij de regionale, departementale en lokale autoriteiten aan om samen met de vertegenwoordigers van de staat alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat fietsers zich veilig kunnen verplaatsen.