Groen licht Franse overheid voor de ombouw van bestaande brandstofvoertuigen tot elektrisch

De Franse overheid heeft op 3 april een besluit gepubliceerd met de voorwaarden voor het ombouwen van een brandstofvoertuig naar een elektrisch voertuig met batterij- of brandstofcel (retrofit). Om een minimale efficiëntie en een veilige installatie in de voertuigen te garanderen, zijn in het besluit de technische en administratieve bepalingen voor de goedkeuring van deze ombouw vastgelegd. Het besluit is op 4 april in werking getreden.

Het besluit heeft betrekking op alle brandstofvoertuigen van meer dan vijf jaar oud (auto’s, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, bussen en touringcars) en alle gemotoriseerde twee- en driewielers van meer dan drie jaar oud die kunnen worden omgebouwd tot een elektrische versie. Volgens de Franse vereniging Aire (elektrische retrofit industrie) is met dit besluit de ombouw tot elektrisch in Frankrijk officieel erkend als een duurzame mobiliteitsoplossing waarmee bovendien banen worden gecreëerd. Het is een efficiënte recyclingoplossing om te voorkomen dat brandstofvoertuigen in de garage blijven of worden gesloopt vanwege de vele vormen van heffingen, verkeersbeperkingen en stijgende brandstofprijzen, aldus de vereniging.

De ombouw moet worden uitgevoerd door een installateur die hiervoor van de fabrikant van de elektrische aandrijflijn een vergunning heeft gekregen. De fabrikant moet ervoor zorgen dat de installateur dankzij een training de nodige kennis heeft verkregen. De installateur kan een vergunning krijgen voor het ombouwen van een of meer soorten voertuigen (lichte voertuigen, vrachtwagens, tweewielers, enz.). Op de vergunning wordt ook aangegeven hoe vaak de fabrikant controles uitvoert bij de installateur. Fabrikanten van de elektrische aandrijflijn moeten voor 31 december 2021 bij het Directoraat-generaal Energie en Klimaat en vervolgens ieder jaar, een activiteitenverslag indienen voor elk type goedgekeurde aandrijflijn, waarin de uitgevoerde werkzaamheden (type, aantal, door wie, enz.) en de feedback van de klant worden vermeld.

De vereniging Aire pleit voor steun van lagere overheden, naar het voorbeeld van Grenoble en de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Hiermee zouden de kosten van de ombouw kunnen worden verlaagd. Deze kosten bedragen ongeveer 8.000 euro voor een personenauto en zijn nog veel hoger voor grotere voertuigen. Grenoble geeft bijvoorbeeld een steun van 4.000 euro voor de ombouw van een klein bedrijfsvoertuig (minder dan 2,5 ton) en 6.000 euro voor een bedrijfsvoertuig tot 7 ton. Daarnaast zijn er nog niet veel bedrijven op de Franse markt die voertuigen ombouwen tot elektrisch. Een voorbeeld is e-Néo uit de Vendée, dat momenteel DAF-vrachtwagens ombouwt om ze geschikt te maken voor rijden op waterstof. Een oplossing die lokale overheden zou kunnen stimuleren om in tijden van budgettaire beperkingen over te schakelen op elektrische of waterstofbussen.

Na twee jaar zal worden nagegaan of het besluit eventueel moet worden aangepast.

Bron: Actu-Environnement, Localtis