Franse organisaties publiceren nieuwe studie ‘Major Circular Economy Networks in Europe’

Terwijl de Europese Commissie haar nieuwe actieplan voor de circulaire economie presenteerde, onderzochten de Franse circulaire economie organisaties INEC en Orée samen hoe de verschillende Europese CE netwerken in elkaar zetten en kunnen samenwerken. De studie “Major Circular Economy Networks in Europe” is nu beschikbaar!

Download hier de Engelse versie van het rapport

majorcirculareconomynetworksIn Europa is circulaire economie een belangrijke prioriteit en er ontstaan veel initiatieven die deze transitie versnellen. Verschillende stakeholders, van overheden tot bedrijven en kennisinstellingen, zoeken naar manieren om circulariteit te vergroten. Er zijn dan ook veel uiteenlopende initiatieven en nationale strategieën. INEC en Orée hebben deze onderzocht en specifiek gekeken naar de dynamiek van CE-netwerken in Europa. Wie zijn de aanjagers op nationaal niveau? Welke visie op CE hebben zij? Hoe werken zij (samen) en wat zijn de grootste uitdagingen? In de studie zijn wel 30 (!) Europese CE-netwerken onder de loep genomen aan de hand van deze vragen.

Zo ook de Nederlandse netwerken Holland Circular Hotspot en Circle! Holland Circular Hotspot verbindt Nederlandse en internationale partijen door inspirerende samenwerkingsvoorbeelden te delen, door de uitwisseling van kennis en innovaties te faciliteren en circulair ondernemerschap te ondersteunen. En Circle Economy werkt samen met overheden, steden en bedrijven om praktische en opschaalbare oplossingen te vinden voor de transitie naar de circulaire economie.

Lees het rapport voor meer informatie!

Bron: INEC