Recyclingsector Frankrijk voelt effecten van coronavirus

Gesloten afvalsorteercentra, dalende vraag naar gerecyclede materialen en minder personeel, zo wordt ook de recyclingsector in Frankrijk geraakt door het coronavirus. De beroepsorganisatie voor de France recycling industrie, Federec, onderschreef op 27 maart dat het coronavirus een flinke impact zal hebben.

Ondanks dat de recyclingsector door de Franse overheid is aangewezen als ‘vitale sector’, is 10 tot 15% van het personeel afwezig vanwege het virus en de lockdown (uit gezondheidsredenen of om thuis voor kinderen te zorgen, en omdat bedrijven werkroosters aanpassen om hun team te beschermen). Zo’n 94% van de bedrijven in de recyclingsector werkt op lagere capaciteit.

Recycling Kunststof Biddinghuizen
Voorbeeld van plastic recycling

In Frankrijk wordt verpakkingsmateriaal (papier, karton, plastic en metaal) veelal samen opgehaald en vervolgens gesorteerd naar materiaalstroom. Nu is 40% van de sorteercentra gesloten. Maar toch blijven de diensten het afval gescheiden ophalen, zodat de goede gewoontes van burgers om afval te scheiden vast te houden en om te zorgen dat de restafvalbakken niet te vol raken. Tijdelijk wordt deel van het verpakkingsmateriaal verbrandt voor energieopwekking in plaats van gerecycled omdat daar minder personeel voor nodig is. Alle publieke milieuparken en 27% van de milieuparken voor bedrijven zijn gesloten.

Ecosystem, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling en sortering van textielafval en elektrische apparaten, heeft haar werkzaamheden grotendeels stopgezet (behalve voor “noodsituaties” bij gemeentes of distributeurs).

Het risico hiervan is dat er minder gerecycled materiaal beschikbaar zal zijn. In Parijs wordt 35% minder afval geproduceerd, voornamelijk vanwege het sluiten van winkels, restaurants en markten en het wegblijven van toeristen. En ondanks dat de verkoop van (meestal verpakte) hygiëne- en andere noodzakelijke producten is toegenomen, daalt het totale volume recyclebaar materiaal sterk. Daarnaast heeft de groei van e-commerce, dat slechts 5% van de Franse markt voor golfkarton verpakkingen vertegenwoordigt, een beperkte invloed op dit volume.. En ondanks dat e-commerce groeit (waarbij veel verpakkingsmateriaal vrijkomt), daalt het totale volume recyclebaar materiaal sterk.

Gelukkig zijn heropeningen van sorteer- en recyclingcentra in zicht en kunnen deze zorgen enigszins worden gerelativeerd. In de papierrecyclingsector in het bijzonder, daar overstijgt het aanbod van te recyclen papier de vraag in Frankrijk met 2 miljoen ton. Dus zelfs wanneer het aanbod sterk daalt, is dat op de korte termijn geen probleem.

Maar voor andere materiaalstromen is het vooruitzicht minder rooskleurig, vooral voor metaal en plastic. De metaalrecyclinggroep Pizzorno ziet een sterke daling van de vraag naar gerecycled metaal, vooral omdat de auto-industrie in Frankrijk en Duitsland grotendeels stil ligt. Dat geldt ook voor de vraag naar gerecycled plastic, die op de middellange en lange termijn ook nog eens wordt bedreigd door de olieprijsdaling.

Federec is echter niet bang dat de crisis de milieuverplichtingen van de fabrikanten, met name de belofte om meer gerecycled materiaal te gebruiken, op de lange termijn in gevaar zal brengen.

Bron: La Tribune