Franse regering vraagt open access voor alle Covid19-publicaties

De Franse regering zet zich in voor open science, open access en open data. Zowel Olivier Véran, minister van Solidariteit en gezondheid als Frédérique Vidal, minister van Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, hebben met nadruk gevraagd om open access voor alle publicaties en data die resulteren uit het het onderzoek met betrekking tot het Covid-19 virus.

Om er zeker van te zijn dat dit gebeurt, zijn alle onderzoeksteams van de geselecteerde ANR-projecten (Agence Nationale de la Recherche, het nationaal agentschap voor projectmatig onderzoek) verplicht om hun resultaten open te stellen. Hetzelfde geldt voor de projecten rond Covid-19 die door het Ministerie van solidariteit en gezondheid worden gefinancierd. Zij dienen hun resultaten vroegtijdig op open pre-publicatieplatforms te publiceren en tevens de resultaten integraal in een open archief te zetten en bij voorkeur in tijdschriften te publiceren die open toegankelijk zijn.

FAIR en GDPR
De data moeten worden beheerd en gedeeld op een manier die de vertrouwelijkheid garandeert van de medische data volgens het FAIR-principe (Findable, Accessible, Interoperable, Re-useable) met inachtneming van de GDPR-regels.
Het Ministerie van Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie bevestigt, naast de vorming van een noodfonds van 50 miljoen euro voor onderzoek, dat de principes van open access ten gunste van het onderzoek en de clinical trials onmisbaar zijn voor het laten circuleren van kennis, voor de snelheid en de efficiëntie van het onderzoek en om de geweldige mobilisatie van de Covid-19 researchteams te steunen.

Publiek-privaat
Er is ook overleg gaande tussen de pubieke en private instellingen om de exacte voorwaarden vast te stellen voor het openen van de wetenschappelijke resultaten en om de coördinatie te organiseren.

Grote publiek
Vanuit een breder kader van beleid gezien, dat het delen van data die resulteren uit het publieke onderzoek voorstaat volgens de FAIR regels (Findable, Accessible, Interoperable, Re-useable), willen de ministers dat het geheel aan publicaties met betrekking tot het Covid-19 virus, in alle disciplines, ook voor het grote publiek toegankelijk is.

Bronnen
Website MESRI , 30/3/2020
Ouvrirlascience.fr, 31/3/2020