Franse regering maakt 4 miljard euro vrij om startups te steunen tijdens COVID-19 Crisis

Cedric O, Staatssecretaris Digitale zaken heeft aangekondigd dat de Franse regering 4 mld. euro reserveert om startups de COVID-19 crisis door te helpen. Opties voor financiële steun zijn bijvoorbeeld vooruitbetaling van belastingsteun of krediet, overbruggingsfinanciering en door de staat gegarandeerde geldleningen, allen met als doel cashflow op peil te houden tijdens de crisis.

Concreet is dit fonds onderverdeeld in drie gebieden. Het eerste deel, tot 160 miljoen euro, is overbruggingskrediet, d.w.z. kortlopende leningen voor startups die tussen 2 funding rounds in zitten, zodat ze hiermee de mogelijkheid hebben snel te kunnen herfinancieren.

Als tweede staat de overheid startups toe om een voorschot op bepaalde incentives of belastingkredieten te vragen. Startups kunnen bijvoorbeeld de vooruitbetaling van de CIR (Onderzoek incentive, zoals de Nederlandse WBSO) aanvragen, wat voor de overheid neerkomt op een contant voorschot van maximaal 1,5 miljard euro. Ook uitstel van betalingstermijnen tot 6 maanden is onder voorwaarden mogelijk voor geselecteerde startups.

Als laatste kunnen startups gebruik maken van door de staat gegarandeerde geldleningen die zijn aangekondigd door de minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire. “We zorgen er hiermee voor dat startups, die een iets ander model hebben dan reguliere bedrijven omdat velen nog geen omzet hebben, ook worden meegenomen”, legt Cédric O uit. Deze “lening ter ondersteuning van innovatie”, kan worden gecombineerd met de door de bank voorgestelde “door de staat gegarandeerde lening”. Deze optie vertegenwoordigt potentieel een waarde van 2 miljard euro aan garanties.

“Bpifrance zal net zoveel blijven financieren voor startups als voorheen”, voegt Cédric O toe. De openbare investeringsbank heeft een fonds van 1,3 miljard euro om te investeren in startups.

De precieze uitwerking van de verschillende regelingen wordt hard aan gewerkt. Voor meer informatie neem contact op met het innovatie team van de Nederlandse ambassade te Parijs.

Bron
Usine Digitale, 25 Maart 2020