Onderzoek naar coronavirus Frankrijk: noodfondsen, calls for projects, clinical trials en onderzoeksprojecten

Op donderdag 19 maart 2020 heeft president Macron, tijdens zijn bezoek aan het Institut Pasteur, aangekondigd het publieke Franse onderzoeksbudget met 5 miljard euro over 10 jaar te verhogen. Overtuigd van het belang en de spoed van het onderzoek naar het Covid-19 virus, heeft de Minister van Hoger onderwijs, onderzoek en innovatie Frédérique Vidal daarnaast de onmiddellijke oprichting van een noodfonds aangekondigd van 50 miljoen euro uitsluitend bedoeld voor de strijd tegen de COVID-19 epidemie.

Nu het Covid-19 virus als pandemie is gedefinieerd, is het belang van het onderzoek meer dan ooit evident. Vandaar de aankondiging door Emmanuel Macron bij zijn bezoek aan het Institut Pasteur op 19 maart. Het Institut Pasteur is een belangrijk kennisinstituut dat onderzoek doet naar virussen en vaccins.
Op zijn Twitter-account zei Emmanuel Macron: “de COVID-19 crisis herinnert ons weer aan het essentiële karakter van het wetenschappelijk onderzoek en de noodzaak om er massief en voor lange termijn in te investeren.”

Noodfonds voor het wetenschappelijk onderzoek van 50 miljoen euro
Minister Frédérique Vidal van Hoger Onderwijs, onderzoek en innovatie meldde volgens Les Echos donderdag 19 maart tijdens een telefonische persconferentie dat er 50 miljoen euro op korte termijn wordt vrij gemaakt voor het onderzoek naar de bestrijding van het Covid-19 virus. Dit omdat het parlement stil ligt en daarmee de behandeling van de meerjarige onderzoekswet die in behandeling was. Met het noodfonds kunnen goedgekeurde onderzoeksprojecten per onmiddellijk gefinancierd worden en van start gaan.

Een deel van het fonds gaat bijdragen aan de vier clinical trials die momenteel door het consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) worden uitgevoerd.
Wetenschappers bestuderen onder andere het effect van bestaande behandelingen tegen het HIV- en ebolavirus op Covid-19-patiënten.
Ook wordt het effect van chloroquine getest, een middel dat tegen malaria wordt gebruikt, dat in de VS al massief wordt ingezet maar waarvan de wetenschappers nog niet overtuigd zijn van de werkelijke efficiëntie.
“We hopen in de komende weken resultaten te zien”, aldus Minister Vidal.

Franse onderzoek in actie

Om het virus te bestrijden en de effecten ervan te beperken, is het Franse onderzoeks-ecosysteem in volle actie.
Op 12 maart heeft het INSERM 20 wetenschappelijke initiatieven gepresenteerd die ondersteund worden door het Ministerie van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie en door de Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), het verband van wetenschappelijke instituten op het gebied van life sciences en gezondheid, teneinde het virus te bestrijden, de epidemie te modelleren en preventieve maatregelen te vinden.

ANR lanceert een ‘flash’-call for projects

Het nationaal agentschap voor projectmatig onderzoek, Agence nationale de la recherche (ANR), heeft op 6 maart een ‘flash’ -call for projects gelanceerd van 3 miljoen euro.
Het ANR maakt bij deze noodcall gebruik van een versneld evaluatie- en selectieproces. Het budget van 3 miljoen euro heeft een focus op de prioriteiten van de WHO. Deze noodcall komt ter aanvulling van de initiatieven door het netwerk REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases), die door het INSERM en partners van het Aviesan gecoördineerd worden.

Innovatie-Agentschap van het ministerie van Defensie maakt 10 miljoen euro vrij voor onderzoek

Voorts heeft op 19 maart ook het Agence de l’innovation de défense (AID), het Innovatie-Agentschap van het ministerie van Defensie bekend gemaakt extra te investeren in het pandemie-onderzoek. Het AID trekt 10 miljoen euro uit voor projecten die concrete, bruikbare en innovatieve oplossingen aandragen mits deze technologisch voldoende rijp zijn om nog tijdens de huidige pandemie ingezet te kunnen worden.

De projecten kunnen van technologische of organisatorische aard zijn, het kan ook een managementkwestie aangaan of de verbetering van een industrieel proces. Maar de oplossing moet direct inzetbaar zijn voor doelen als: de bevolking beschermen, de behandeling van zieken ondersteunen, het testen van de bevolking, toezicht houden op de ontwikkeling van de ziekte bij een individu of juist de ontwikkeling van de pandemie, eenvoudig steriliseren van het materiaal, massaproductie van ontsmettingsmiddelen of ook oplossingen voor het beperken van de restricties tijdens de crisisperiode.
De oplossingen moeten eenvoudig en snel te vermenigvuldigen zijn en op nationale schaal toepasbaar zijn binnen het vastgestelde budget. De call is open voor mkb, grote bedrijven, kennisinstellingen, consortia en/of start ups. Zolang de innovatie concreet en snel inzetbaar is.

5 miljard euro voor het onderzoek waarvan 1 miljard voor het ANR

De Franse regering is al sinds een jaar bezig met de uitwerking van de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) , oftewel de meerjarige onderzoeksprogrammeringswet LPPR. Het belangrijkste doel daarvan is juist om meer middelen vrij te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek zodat Frankrijk bij de wereldtop blijft horen.
Het publieke onderzoeksbudget van Frankrijk moet uiteindelijk een jaarlijkse begroting van 20 miljard bereiken. Minister Vidal heeft beloofd dat er al vanaf 2021 400 miljoen euro extra beschikbaar is.
Het streven is om het investeringsniveau van R&D-uitgaven naar 3% van het BNP te krijgen waarvan 1% voor het publieke onderzoek, in Frankrijk is dat niveau momenteel 2,2%.
In het licht van de crisis heeft de president daarom besloten om de geplande verhoging van het budget onmiddellijk bekend te maken en te laten ingaan, met de toevoeging dat 1 miljard van de 5 miljard voor het ANR, dus voor het projectmatig onderzoek, bestemd is.

Bronnen

L’ Usine Nouvelle, 19/3/2020

Website ANR

Website Ministerie van Defensie/Agence de l’Innovation de Défense (AID)

Les Echos, 19/3/2020