Frankrijk start Europese Airbus batterijen voor elektrische voertuigen

Op 30 januari legde de Franse president Emmanuel Macron bij het bedrijf SAFT in Nersac (Gironde, regio Bordeaux) de eerste steen van de toekomstige pilotlijn  voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen.

De pilotlijn, waar de R&D gaat plaatsvinden voor de nieuwe generatie batterijen, maakt deel uit van het plan om een Europese ‘Airbus voor batterijen’ op te zetten, zoals in december 2017 tussen Frankrijk en Duitsland werd overeengekomen. President Macron spreekt inmiddels liever van de ‘Airbus voor batterijen voor elektrische voertuigen‘.

Total/Saft en PSA/Opel
Er is een consortium gevormd door onder andere Total, via het filiaal Saft, een batterijenspecialist waar overigens wereldwijd zo’n 4500 mensen werken, en PSA/Opel. Samen hebben ze aangekondigd hun knowhow te willen bundelen om in Europa een batterijenindustrie voor elektrische voertuigen op te zetten en een gemeenschappelijk bedrijf op te richten, ACC (Automotive Cell Company). In de pilotlijnfase hebben Total/Saft en PSA/Opel beide 50% in handen, in de industriële fase heeft Total/Saft slechts 33%.

Van pilot naar industrialisatie, van Nersac naar Douvrin
De pilotlijn is bedoeld voor de eerste testen op industrieel niveau en moet half 2021 van start gaan. De R&D zal voornamelijk van Saft komen. Het totaal aantal werknemers van de SAFT-fabriek in Nersac loopt daarmee op van 90 naar 200. Er is een investering van 200 miljoen euro mee gemoeid.
De volgende etappe is een productiesite in Noord-Frankrijk, in Douvrin, waar het consortium in 2023 op industriële schaal gaat produceren. Aanvankelijk gaat het om een capaciteit van 8 GWh, en later 24 GWh. Datzelfde gebeurt parallel ook aan Duitse zijde in Kaiserslautern. Met iedere fabriek zijn zo’n 2.000 banen gemoeid.
In 2030 zouden de twee fabrieken samen een capaciteit van zo’n 48 GWh bereikt moeten hebben, hetgeen goed is voor 1 miljoen batterijen, zo’n 10 à 15% van de Europese markt. Uiteindelijk is er zo’n 5 miljard euro nodig voor dit ambitieuze programma.

De Europese markt voor auto-batterijen wordt geschat op ongeveer 400 GWh in 2030, oftewel 15 keer de huidige behoefte, hetgeen overeenkomt met meer dan 7 miljoen elektrische voertuigen.
De Europese OEM’s moeten dus hun strategie bepalen waar het gaat om de inkoop van batterijen, zeker aangezien een batterij goed is voor meer dan een derde van de toegevoegde waarde van een auto.

Europese kwaliteit
Het is de bedoeling dat de toekomstige Europese lithium-ion batterijen van een beter technologisch niveau zijn voor wat betreft  energieprestaties, autonomie en laadtijd dan de huidige batterijen. Ook moeten ze een betere carbon footprint hebben dan de (Aziatische) concurrentie zodat er een nieuwe Europese referentie ontstaat.

Europese belangen
Emmanuel Macron benadrukte het belang van de Europese souvereiniteit waarmee hij wil vermijden dat Europa van Chinese of Koreaanse fabrikanten en prijzen afhankelijk blijft.
Omdat het om een Europees zogenaamd IPCEI-project gaat (Important Projects of Common European Interest), mag het consortium bijna 1,3 miljard steun ontvangen van Franse, Duitse en Europese overheden. Want  niet alleen Frankrijk en Duitsland doen mee, ook België, Finland, Italië, Polen en Zweden zijn partners.

PSA
PSA was afwezig bij de festiviteiten in Nersac. Het bedrijf heeft zijn voor-onderzoek voor het project nog niet afgeronden wil dus voorlopig geen uitspraken doen. Wel is PSA akkoord met verdere stappen richting het nieuwe, gezamenlijke bedrijf ACC.
De investeringen zijn bijzonder zwaar, meer dan 5 miljard euro. Daar zal de Franse overheid 690 miljoen euro aan subsidie bijleggen, een aantal lagere overheden waaronder met name de regio Hauts-de-France leggen nog eens 121 miljoen euro bij.

Renault heeft ook interesse in de Airbus voor batterijen maar in het geval van Renault zou het om een financiële investering kunnen gaan.

Bronnen:
ACTU
Libération
Les Echos
Usine Nouvelle