Bio-economie handelsmissie naar SIÑAL beurs, Noord-Frankrijk, 25-27 november 2019

flower-biobased BBEDe Franse markt is een grote markt die kansen biedt aan bedrijven met duurzame oplossingen. Bent u actief in de bio-economie en heeft u belangstelling voor de Franse markt? Ga dan van 25 t/m 27 november a.s. mee met de missie naar het Siñal B2B evenement voor bio-economie in Châlons-en-Champage, Noord-Frankrijk. De missie biedt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid om de Franse markt te verkennen en in contact te komen met mogelijke zakenpartners. Van innovatie naar markt.

De Franse markt is een kansenmarkt (industrie en consumentenproducten) voor o.a. duurzame materialen, groene chemie en bio-energie. Dit wordt ondersteund door nationale, strategische actieplannen van de Franse overheid.
Interesse voor de genoemde sectoren? Neem dan deel aan de handelsmissie van RVO samen met de Ambassade Parijs aan het bio-economie evenement, Siñal, in Châlons-en-Champagne (regio Grand Est – Noord-Frankrijk) op 25 t/m 27 november a.s.

Aanmelden kan t/m vrijdag 25 oktober a.s. via de webpage van RVO (met alle details): klik hier

Wat is de de regio ‘Grand Est’ ?

Grand Est staat voor de fusie van de regio’s Elzas, Lotharingen en het Champagne-Ardennen gebied. De Grand Est is een Franse regio die zich volledig inzet voor bio-economie. Dit gebied is rijk aan biomassa (3 miljoen ha akkerbouw en 2 miljoen ha bos) en vertegenwoordigt 25% van de Franse bietsuikerproductie, 20% van de koolzaadproductie en 10% van de tarweproductie. Bovendien is deze grote regio het grootste hennep-productiegebied in Europa!
De regio telt grote en kleine(re) agro-spelers (coöperatief of privaat) met van oudsher speciale aandacht voor het valoriseren van reststoffen/bijproducten.

Pôle IAR, een belangrijke partner
De regio telt een in de EU toonaangevend innovatiecluster voor bio-economie, Pôle IAR, dat samen met NL Biobased Delta en een Britse, Duitse en Vlaamse partner, een Europees consortium vormt voor bio-economie dat op zijn beurt weer Europese onderzoeksprogramma’s genereert. Pôle IAR heeft samen met AgroParisTech (Landbouwuniversiteit van Parijs), de Universiteit van Reims en de business-school NEOMA van Reims, het ‘Centre Européen de Biotechnologie et Bioéconomie’ (CEBB) opgezet.

Een van de belangrijkste leden van de pôle IAR is de gerenommeerde kennisinstelling ARD, specialist in groene chemie, industriële biotech, plantenextractie, kortom biomassavalorisatie.

Database AGROBIOBASE – Showcase of bioproducts

De Pôle IAR heeft een eigen (Europees geörienteerde) database, ‘Agrobiobase’. Hierin kunnen Franse/Europese bedrijven zich registreren om hun product te promoten of om een partner(s) te vinden voor verdere productontwikkeling. Maak dus gebruik van Agrobiobase! Klik hier

Informatieve websites

  • ACDV (overkoeplende organisatie van de groene, chemische industrie): klik hier
  • 3BCAR, een ‘Institut Carnot’ voor kennisoverdracht bioeconomie naar bedrijfsleven (behoort toe aan INRA): klik hier
  • Webpage van het FR ministerie van Landbouw over bio-economie: klik hier
  • Formule Verte (vakblad voor bio-economie): klik hier

@SINALExhibition #sinal
Informatie:

Joannette Polo, IA Netwerk, Ambassade Parijs joannette.polo@minbuza.nl
Alexandra Feekes, Landbouwraad, Ambassade Parijs AMA.feekes@minbuza.nl