Frans AI-instituut PRAIRIE officieel van start

PRAIRIE-3IA inauguratieOp 2 oktober 2019 is het Franse AI-instituut PRAIRIE officieel van start gegaan. Het gaat om één van de geselecteerde interdisciplinaire AI-instituten (3IA voor Institut Interdisciplianire de l’Intelligence Artificielle) waarvoor President Macron in april 2019 een call uitschreef, een resultaat van de nationale AI strategie.

PRAIRIE is een initiatief van het CNRS, INRIA, Institut Pasteur met de Université de Paris en de Université PSL en industriële partners.

PRAIRIE is een project waarbij alle partners hetzelfde doel hebben: het verder brengen van de kennis op het gebied van artificial intelligence met impact op de maatschappij.
Het instituut werkt daarbij natuurlijk samen met de andere 3IA-instituten en met de instituten SCAI en DATAIA.

Bij het PRAIRIE instituut zijn aangesloten de bedrijven Amazon, Deepmind, Engie, Facebook, Faurecia, GE HEalthcare, Google, Idemia, Microsoft, NAVER LAbs, Nokia Bell Labs, Pfizer, de groep PSA, Suez, Uber en Valeo.

Het instituut wil in Parijs de toplokatie zijn voor AI en streeft ernaar:

  • de AI kennis, via fundamenteel onderzoek door partners en met een netwerk van buitenlandse partijen, vooruit te helpen en de resultaten vrij open te stellen voor de internationale wetenschapswereld;
  • onderzoek te doen met een focus op bedrijven en op toepassingen;
  • bij te dragen aan opleidingen op het gebied van AI;
  • een duidelijk socio-economisch impact te hebben.

Het hart van het – zeer interdisciplinaire- instituut bestaat uit 36 onderzoekszetels en 9 plekken voor jong talent, AI-specialisten met gevarieerde achtergrond zoals health, milieu, transport, biologie, samen met publieke en private spelers uit die sectoren.

Een grote rol is weggelegd voor ethiek en voor de sociale en menswetenschappen teneinde de juiste discussie te voeren over de impact van AI op de maatschappij en op de sociaal-economische leefomgeving.
Opleiding is één van de fundamentele elementen bij AI en het doel is om het aantal studenten te verhogen, in AI-opleidingen of in andere opleidingen met een AI-dimensie.

Kortom, PRAIRIE heeft als missie om de dialoog tussen wetenschap en maatschappij te versterken.

Bron: actuia.com