Frankrijk presenteert nationale blockchainstrategie

Op 15 april 2019 is tijdens de Paris Blockchain Conference de Franse nationale blockchainstrategie gepresenteerd. Frankrijk wil daarmee voorop lopen op het gebied van blockchain.

De eerste etappe was het creëren van een duidelijk juridisch, boekhoudkundig en fiscaal kader. Dit is gebeurd in het begrotingswetsvoorstel 2019 en met de PACTE-wet die op 11 april 2019 is aangenomen.

Vier strategische werkvelden zijn vastgelegd om blockchain in Frankrijk te ontwikkelen. Dit is via een enquête onder de stakeholders uit het blockchain-ecosysteem gedaan. De projectleiders van meer dan 200 blockchainprojecten hebben hun problemen en verwachtingen met de Franse staat gedeeld. Naar aanleiding daarvan zijn 4 werkvelden gedefinieerd. Nadat deze acties zijn afgerond wil de Franse regering de wetenschappelijke en technologische sleutels van blockchain verdiepen en het Franse blockchain-ecosysteem verder ondersteunen.

De vier werkvelden

Werkveld 1: De excellentie en structuur van de Franse industriële sector versterken om ambitieuze projecten op te kunnen zetten.
Grote bedrijven zijn al actief met nationale of internationale blockchainpilots. In dit kader werken drie industriesectoren samen aan innovatieve oplossingen met blockchaintechnologie: de bouwsector, de agro-foodsector en de industriesector voor nieuwe energiediensten.

Werkveld 2 : Bij de top horen van de technologie.
Om leader te zijn in een bepaalde technologie, moet je eerst de wetenschappelijke en technische barrières en de bouwstenen definiëren teneinde de veiligheidsaspecten ervan te versterken. Binnenkort wordt daartoe een opdracht gegeven aan de kennisinstellingen CEA-LIST, IMT en INRIA. Deze moeten enerzijds de benodigde acties en de drempels beschrijven om van Frankrijk een leider te maken, en anderzijds een overzicht opstellen van het bestaande opleidingenaanbod in Frankrijk. De uitdagingen die daarbij horen zijn zaken als governance, soevereiniteit, veiligheid, energieverbruik, interoperability, opschaling, businessmodellen en de toegankelijkheid voor het grote publiek.

Werkveld 3: Innovatieve projecten stimuleren via technologieën voor gedistribueerde registers
De Franse staat gaat in totaal 4,5 miljard euro investeren in de financiering van disruptieve innovatie over de vijf komende jaren, en wel via zijn Deep Tech programma. Blockchaintechnologie valt onder deze disruptieve innovatie. De call ‘Groei-Innovatieconcours’ gefinancierd door het Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) staat open tot 14 mei 2019 en biedt financiering voor innovatieve projecten dichtbij de markt en met grote kansen voor de Franse economie. De blockchain komt als één van de disruptieve sleuteltechnologiën in aamerking voor deze ronde van het concours, en in het bijzonder waar het gaat om digitale deep tech. Deze call moet projecten tussen 600.000 euro en 5 miljoen euro financieren.

Werkveld 4 : Projectleiders begeleiden bij hun vragen en behoefte aan juridisch en regelgevingsadvies
Frankrijk biedt een bepaalde zekerheid aan stakeholders uit het blockchain-ecosysteem. Zo geeft het loket ‘France Expérimentation‘ voorrang aan trekkers van blockchainprojecten bij begeleiding en ondersteuning als deze tegen juridische obstakels aanlopen.
Ook gaat French Tech Central in de StationF incubator gratis workshops organiseren om de uitwisselingen tussen de overheid, startups en bedrijven uit het ecosysteem te faciliteren.

De DGE (Direction générale des entreprises) heeft een task force met nationale experts opgezet om deze nationale dialoog tussen verschillende stakeholders op lange termijn voort te zetten.

Bron: Website DGE

Extra
Nuttige informatie:
Zeer compleet Engelstalig persdocument over de Paris blockchain week en de blockchain strategie