1 jaar Franse nationale AI-strategie: de stand van zaken

Een jaar na het rapport over artificial intelligence dat de Franse gedeputeerde en wiskundige Cédric Villani op 29 maart 2018 aan Emmanuel Macron aanbood, maakt het Franse dagblad Les Echos de balans op van wat de nationale AI strategie, resultaat van het rapport, heeft opgeleverd.
De eerste concrete resultaten worden zichtbaar.

AI-gezant: benoemd
Een van de aanbevelingen was om een AI-gezant te benoemen. Dat is gebeurd in de persoon van Bertrand Pailhès. Hij moet toezien op de juiste uitvoering van de AI-strategie door de verschillende betrokken ministeries.

AI-instituten: bijna gebeurd
Vier interdisciplinaire AI-instituten (3IA, Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle) -op twaalf inzendingen- zijn in de herfst voorgeselecteerd: één in Grenoble (MIAI@Grenoble-Alpes), één in Nice (3IA Côte d’Azur), één in Paris (Prairie) en één in Toulouse (Aniti). De projectleiders moeten in april nog een mondelinge presentatie houden maar het ziet ernaar uit dat deze vier projecten doorgaan.
De taak van de nieuwe instituten is het opzetten van AI-opleidingen en -onderzoek rond een aantal thema’s: gezondheid, duurzame ontwikkeling, transport, regio’s en energie. Samen krijgen ze over vier jaar 100 miljoen euro te verdelen. Aan elke publiek euro voegt het bedrijfsleven een euro toe om de nieuwe structuren te ondersteunen, via onderzoeksbeurzen of een leerstoel bijvoorbeeld.
Niet iedereen is tevreden. “Wij waren teleurgesteld dat Saclay niet gelecteeerd is”,  aldus Marko Erman, technisch directeur bij Thales. Het project van Saclay, DataIA, was nota bene door de president met naam en toename geciteerd bij zijn speech op het Collège de France als waarschijnlijk in aanmerking komend voor het 3IA label. «Maar dat weerhoudt ons er niet van om door te gaan met onze samenwerking». Thales heeft overigens zijn medewerking toegezegd voor het AI-instituut in Toulouse en is voornemens om meerdere academische projecten met financiële of menselijke middelen te ondersteunen.

Super AI-computer: loopt
Cédric Villani had ook om een super AI-computer gevraagd speciaal ontworpen voor AI-toepassingen. Deze komt er. De computer krijgt een rekenkracht van 14 petaflop (miljoenen miljarden operaties per seconde) en zal « Jean Zay » heten. De superrekenmachine is momenteel in aanbouw op het Saclay-plateau en zal nog voor het einde van het eerste semester in werking treden.
«Het is een instrument dat ons gaat helpen om zeer complexe problemen op te pakken zoals pertinente informatie uit een gesprek halen of computer learning met weinig data », zegt Nicholas Asher verheugd. Hij is onderzoeksdirecteur bij het CNRS en projectleider van het 3IA-project in Toulouse.

Financiering: bijna rond
Het Villani-rapport nodigde uit om een sectorbeleid rond grote uitdagingen op te zetten. Dat is precies de inzet van het Fonds pour l’ Innovation et l’Industrie (FII, voorheen geheten « Fonds pour l’innovation de rupture ») met daarin 10 miljard euro. Het fonds moet 250 miljoen euro per jaar genereren.
Twee uitdagingen zijn tijdens de zomer bekendgemaakt en krijgen een deel van het geld, 150 miljoen euro, namelijk:
1. «Hoe kunnen we medische diagnostiek verbeteren met artificial intelligence?» en
2. «Hoe kunnen we systemen die AI gebruiken, veilig en betrouwbaar maken en certificeren?»
Voor ieder instituut zijn begin maart de directeuren benoemd. Het wachten is op de oproep naar onderzoeksvoorstellen.

Emmanuel Macron had overigens ook toegezegd om 70 miljoen euro per jaar te besteden aan de opkomst van deeptech start-ups, via de Banque publique d’investissement (BpiFrance). Bpifrance heeft bevestigd dit geld ontvangen te hebben (ook afkomstig uit het FII-fonds, Fonds pour l’innovation et l’industrie) voor innovatieve tech start-ups maar niet specifiek voor AI.

AI-IPCC: het project is van start
Ook had de Franse president aangegeven dat hij een soort IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) voor AI wilde opzetten. In december 2018 hebben Frankrijk en Canada bevestigd een thinktank op te zetten rond AI en ethiek, de G2IA (Internationale expertgroep voor artificial intelligence), naar het model van de IPCC. Meer mededelingen hierover volgen deze zomer in het kader van het Franse voorzitterschap van de G7.

Europees AI-agentschap: nog niet
Ondanks de toezeggingen van Emmanuel Macron, van de Franse minister van Economie Bruno Le Maire, en zijn Duitse counterpart Peter Altmaier voor een Europees AI-agentschap, heeft dit project moeite van de grond te komen. De coördinatie met Brussel en de EU-landen lijkt hier vooralsnog een lastig te nemen hindernis.

Bron:
Les Echos