Frankrijk met 355 miljoen euro in de startblokken voor Nano 2022

Nano regio Auvergne rhone Alpes
bron: Ecomnews.fr

1,75 miljard euro voor Europees ground breaking onderzoek in micro-electronics
Het Europese project Nano 2022 gaat officieel van start, zo kondigde de Europese Commissie dinsdag 18 december jl aan. Aan dit programma dragen vier Europese landen gezamenlijk bij, -Duitsland, Frankrijk, VK en Italië-, voor onderzoek en innovatie op het gebied van micro-electronica. Het gaat om het eerste geïntegreerde IPCEI, Important project of commun European interest sinds de creatie ervan in 2014. Deze status geeft de deelnemende landen het recht om buiten de Europese staatssteunregels om te handelen.

Een gezamenlijke bijdrage van 1,75 miljard

Gezamenlijk gaan de vier landen de komende jaren tot 1,75 miljard cofinancieren. De verwachting is dat dit bedrag aan private zijde 6 miljard euro extra zal genereren. Het programma moet in 2024 zijn afgerond. Frankrijk heeft toestemming gevraagd voor de financiering van maximaal 355 miljoen euro.

29 partners
Aan het programma doen in totaal 29 industriële partijen mee waaronder twee kennisinstellingen, één daarvan is het Franse CEA-Léti, die op hun beurt samenwerken met een grote hoeveelheid mkb’s en andere kennisinstellingen, inclusief van buiten de vier landen. Vanuit Frankrijk nemen in totaal zeven partners deel: STMicroelectronics, Soitec, Sofradir, Ulis, Murata France, CEA-Léti en X-Fab.
Het doel van de steun aan dit onderzoek met hoog risicogehalte is om technologische en innovatieve componenten (geïntegreerde circuits en sensors) te ontwikkelen die in een groot aantal toepassingen gebruikt worden. Daarbij gaat het om apparaten voor het grote publiek, bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten of geautomatiseerde voertuigen, en ook commerciële en industriële apparaten, bijvoorbeeld managementsystemen voor batterijen die voor elektrische voertuigen en energie-opslag gebruikt worden.

Het programma moet in het bijzonder bijdragen aan twee toepassingsgebieden:
1. internet of things
2. geconnecteerde voertuigen (zonder chauffeur).
De partners gaan focussen op vijf technologiedomeinen:
1) energiezuinige chips : ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor een betere energie efficiency van chips. Hierdoor daalt het totale energieverbruik van bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat of van een auto.
2) krachtige halfgeleiders: ontwikkeling van nieuwe technologie voor componenten in slimme apparaten en voor elektrische en hybride auto’s.
3) slimme sensors: ontwikkeling van betere en precisere optische sensors, bewegingssensors of sensors met magnetische velden. Slimme sensors dragen bij aan de veiligheid van auto’s doordat ze sneller kunnen reageren op bijvoorbeeld een wisseling van rijbaan of doordat ze een obstakel kunnen vermijden.
4) geavanceerde optica: ontwikkeling van efficiëntere technologie voor toekomstige high-end chips.
5) materialen voor samengestelde halfgeleiders: ontwikkeling van nieuwe samengestelde materialen (ter vervanging van silicium) en apparaten aangepast aan geavanceerdere chips.

Deze vijf technologiegebieden zijn complementair en onderling met elkaar verbonden. Chips worden meestal niet als een op zichzelf staand product aangeboden maar maken onderdeel uit van een geïntegreerd systeem. Deze systemen hebben een combinatie nodig van processen en technologieën die uit de verschillende technologiegebieden komen. Daarom zullen er meer dan 100 samenwerkingen ontstaan uit het project via de 40 subprojecten.

Key sector voor Europa
Dit IPCEI draagt bij aan disruptieve R&D in Europa die bijdraagt aan een economische key sector in een groot aantal lidstaten en zou 6 miljard aan private investeringen in de micro-electronica sector kunnen opleveren.

355 miljoen euro vanuit Frankrijk
Frankrijk heeft aan de Europese Commissie een autorisatie voor een financieringsbijdrage van 355 miljoen euro gevraagd, Duitsland 820 miljoen, Italië 524 miljoen en UK 48 miljoen euro.
De regio Auvergne-Rhône-Alpes, waar de meeste Franse partners geconcentreerd zijn, legt 35 miljoen euro in.

Dit zijn de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen op de vijf technologiegebieden:

Nano 2022 Deelnemende partijen uit 4 lidstaten
Nano 2022 Deelnemende partijen uit 4 lidstaten Bron: VIPress.net