AI doet intrede bij de Franse overheid

Op 21 novembre jl maakte de Franse staatssecretaris voor digitale zaken, Mounir Mahjoubi, de winnaars bekend van een call door en voor de Franse overheid die als doel heeft om publieke diensten dankzij AI te verbeteren.

“Van de 52 ingediende dossiers zijn er zes geselecteerd voor 2019”. Mounir Mahjoubi was bijzonder ingenomen met dit succes. Deelname aan de call was uitsluitend mogelijk door overheidsinstanties. De meeste voorstellen betroffen de sectoren milieu en gezondheid, aldus Laure Lucchesi, zij is directrice van Etalab, de interdepartementale missie voor het openen van publieke data.

De winnaars mogen onderling een bedrag van 1 miljoen euro verdelen, dat afkomstig is uit het fonds van het PIA, programme d’investissements d’avenir (PIA) , en verder krijgen zij zes maanden begeleiding van datadeskundigen van de DINSIC (Interdepartementale Directie van Digitale Zaken en van het Informatie en Communicatiesysteem) en van de DITP (Interdepartementale Directie van de Publieke Omslag).
In geval van succes wordt het inititatief volgend jaar herhaald.

Zwakke signaleringen van kerncentrales

Eén van de winnende voorstellen kwam van de Autorité de sûreté nucléaire (ASN), oftewel de nucleaire autoriteit, die algoritmes wil inzetten om automatisch de 21.000 jaarlijkse verslagen van de inspecteurs door te nemen teneinde de follow up van de gecontroleerde sites te verbeteren. Het gevaar bestaat immers dat zwakke signaleringen tussen wal en schip belanden, terwijl ze toch opgepakt moeten worden, zegt de projectleidster Dominique Boina, inspectrice bij het ASN.

Met Tripadvisor inspecties in restaurants verbeteren

Eenzelfde soort problematiek bestaat bij de Direction générale de l’alimentation (DGA). Er zijn in Frankrijk minder dan 500 inspecteurs om sanitaire controles in restaurants te doen (de slachthuizen niet meegerekend). Dat betekent dat een restaurant in Parijs één keer in de drie jaar wordt geïnspecteerd, een restaurant buiten Parijs eens in de tien jaar!
Sébastien Remy-Fernandes, manager bij de DGA heeft daarom het idee opgevat om alle reviews op internet, zoals TripAdvisor, La Fourchette, Yelp etc. automatisch te scannen.
Als een consument bijvoorbeeld aangeeft dat hij buikkrampen heeft gekregen na een bezoek aan een bepaald restaurant, of dat hij een muis heeft gezien, dan zou er sprake van een risico kunnen zijn. Dat betekent niet meteen dat er gecontroleerd moet worden, maar deze gegevens zouden gekruist kunnen worden met de data die reeds voorhanden zijn.

De andere winnende projecten hadden betrekking op een vokale assistent om vragen te beantwoorden over de « chèque emploi associatif », een voucher voor verenigingen om personeel mee te betalen. Het universitair ziekenhuis van Toulouse hoopt een instrument te ontwikkelen om te helpen bij de diagnostiek en om de voorbereiding van pluridisciplinaire post-operatoire vergaderingen te optimaliseren.
Een ander project, in het departement de Hérault, wil ongeoorloofd grondgebruik detecteren door beeldherkenning via AI. Het Franse agentschap voor de biodiversiteit heeft een soortgelijk idee.

Deze projecten geven zowel de grenzen aan van het overheidsingrijpen als voorstellen om dankzij AI over deze grenzen heen te gaan.

 

Bron: Les Echos