Nederlandse EV keyplayers presenteren Nederlandse aanpak laadinfrastructuur in Parijs

Op uitnodiging van AVERE Frankrijk presenteerde een viertal Nederlandse partijen uit de wereld van elektrisch laden de Nederlandse aanpak met betrekking tot (de aanleg van) laadinfrastructuur. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Franse departementen, regio’s en gemeenten die zich met de uitrol van laadinfrastructuur bezighouden.

Streetplug
Aard van Weezel trapte af namens Streetplug met de presentatie van de uiterst innovatieve ondergrondse laadpaal, de Streetplug, met de daarbij behorende voordelen zoals minder hinder op trottoirs en esthetiek.  

APPM
Mark van de Kerkhof ging namens APPM onder andere in op de verschillende manieren van financiering en aanbesteding waar een gemeente voor kan kiezen bij de aanleg van laadinfrastructuur, vergunning, concessie of tender, en de bijbehorende businessmodellen voor de betrokken private partijen.

Elaad
Baerte de Brey lichtte vervolgens namens Elaad toe hoe in Nederland de netbeheerders samenwerken met private partijen om innovatie te stimuleren. Voorwaarde daarvoor is wel dat de vier principes die Nederland hanteert, verenigd zijn:

  1. Interoperabiliteit
  2. Open source
  3. Duidelijke rollen
    4. Onafhankelijk toezicht.

Het project We drive solar in Utrecht waarbij de auto een buffer wordt voor energie-opslag voor het huis en het V2G-principe dichtbij komt, maakte grote indruk.

Amsterdam
Doede Bardok presenteerde namens de stad Amsterdam aspecten als de demand driven en data driven aanpak van Amsterdam bij het plaatsen van laadpalen, de fast chargers-hubs voor taxi’s en subsidies voor professionals.

Verder kwam het bijzondere project FlexPower aan bod waarbij op spitsuur bij hoge vraag naar stroom de auto langzamer geladen wordt terwijl het laden midden in de nacht  juist snel gaat.

 

Parijs, 23 oktober 2018