Frankrijk presenteert nationale strategie voor AI

De Franse President, Emmanuel Macron, heeft op 29 maart de Franse nationale strategie ten aanzien van kunstmatige intelligentie gepresenteerd. Voorafgaand aan de aankondiging van de President was er een ochtend aan debatten en discussies met grote spelers op het gebied van kunstmatige intelligentie (hierna AI, de veelgebruikte Engelse afkoring van Artificial Intelligence), waaronder: Yann leCun (hoofd van het AI Facebook lab), Noriko Araï (wiskundige en onderzoeker AI) en Denis Hassabin (CEO DeepMind). Bedrijven als Samsung Electronics, Fujitsu en DeepMind hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun vestiging van AI labs in Frankrijk bekend te maken.

Het ochtendprogramma getiteld “AI for humanity” werd geopend door wiskundige Cédric Villani (aangesteld door de Premier Edouard Philippe om een nationale strategie voor AI uit te stippelen) en Mounir Mahjoubi (staatssecretaris voor digitalisering). Daarop volgden presentaties van en debatten tussen experts op het gebied van de volgende drie thematieken:

  1. Onderzoek en opleiding : menselijke intelligentie begrijpen; beperkingen en mogelijkheden van neurale netwerken; aantrekkelijkheid van publiek onderzoek versus privaat onderzoek.
  2. Sociale impact : toetreding van AI in wetenschappelijk onderwijs; de impact van data en algoritmen op de democratie; intelligente gezondheidszorg.
  3. Politiek economisch: de mondiale competitie in AI; aantrekkelijk sociaal economisch klimaat voor het aantrekken van bedrijven.

Voordat het kopstuk van het middagprogramma van start kon, de speech van President Macron, kregen nog drie sprekers het woord. Naast Cédric Villani, die een toelichting gaf over zijn gepubliceerde rapport “Donner un sens à l’intelligence artificielle”, gaven Carlos Moedas (Europees commissaris) en Anja Karliczek (Duitse Minister voor Onderwijs en Onderzoek) een speech over hun visie ten aanzien van AI in Europa.

In het uur van de waarheid kondigde Macron in zijn speech aan dat vier thema’s de rode lijn van de nationale strategie zullen vormen: het versterken van een AI geschikt ecosysteem (1), het aanmoedigen tot delen van data (2), het opstellen van een regelgevend en financieel kader voor AI (3) en het belang van de ethische en politieke waarden (4). Hieronder een korte schets de doelen, middelen van de Franse Nationale strategie voor AI.

Doelen:

  • Europa op nummer 1 zetten tussen de private digitale grootmachten (VS) en publieke grootmacht (China) op gebied van AI.
  • De soevereiniteit van Frankrijk en de Europese Unie behouden op het gebied van data en AI om het doel van de digitale transformatie, namelijk het welzijn van burger en mens, te behouden.
  • De onvermijdelijke maatschappelijke verandering die AI te weeg gaat brengen juist niet in de weg zitten, maar in de juiste banen leiden in Frankrijk (en EU) hierop voorbereiden.

Middelen

  • Villani’s rapport “Donner un sens à intelligence artificielle”.
  • Een continue dialoog onderhouden met de grote GAFA spelers in AI, zij brengen enerzijds kennis en rekruteren talenten op Frans grondgebied. Anderzijds is het een uitdaging om de Europese data en privacy wetgeving ook op Amerikaans grondgebied te waarborgen.
  • Een harmonie creëren tussen private en publieke partijen in de digitale transformatie.
  • Ultieme verantwoordelijkheid altijd bij de mens houden.

Voor deze punten heeft Macron een AI-budget van €1,5 MLD klaarliggen, om zo Frankrijk en Europa internationaal weer op de kaart te zetten tussen de digitale grootmachten als de V.S.

Met de presentatie van de nationale strategie heeft de Franse overheid officieel de aftrap gegeven om AI in Frankrijk, maar ook in Europa op de politieke en economische agenda te zetten. De Europese Commissie heeft eind april eveneens een reeks maatregelen gepubliceerd om investeringen in AI te stimuleren en ethische richtlijnen op te zetten. In Nederland is onlangs het Innovation center for AI geopend “ICAI” (zie eerder bericht). Kortom, AI is een hot topic in Europa!

Eind dit jaar vind in Parijs de jaarlijkse Erasmus-Descartes Conferentie plaats, een bilateraal evenement georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Parijs en Franse Ambassade in Den Haag. Het thema van de conferentie van dit jaar is AI. Volg daarom dit blog, waarop vanaf heden regelmatig berichten verschijnen met betrekking tot ontwikkelingen op AI in Frankrijk en Nederland.