Drie dagen NANOTECHNOLOGIE in Parijs, juni 27-29!

Eind juni zal de wereld van de nanotechnologie zich verzamelen in Parijs. Een viertal internationale conferenties en exhibities brengen alle spelers in de ontwikkeling van de technologie bij elkaar om hun meest recente onderzoeken en innovaties te delen. Tot en met 24 mei kunt u zich inschrijven om dit grootse evenement in La Défense in Parijs bij te wonen!

The International Nanotech & Nanoscience Conference & Exhibition; NanoTech France 2018

In deze vierde editie zullen grote privaat, publieke en onderzoekspartijen samen komen om onder andere nieuwe trends, productkansen, ontwikkelingsmogelijkheden en R&D partnerships te identificeren en op te zetten. Het is een van de belangrijkste evenementen in de nanotechnologie in onder andere termen van internationaal beleid.

7 hoofdthema’s zullen de rode draad vormen van het driedaagse evenement, variërend tussen fundamenteel onderzoek en applicaties in onder andere de elektrotechniek, duurzaamheid en healthcare. Daarnaast zullen er 8 onderwerpen verder uitgelicht worden in parallelle sessies door gerenommeerde onderzoekers.

Meer informatie: https://www.setcor.org/conferences/Nanotech-France-2018

NanoMaterials for Energy and Environment; NanoMatEn 2018

Ook deze vierde editie heeft een vergelijkbare opzet: de ideale gelegenheid voor onderzoekers en industrie om de recente ontwikkelingen in de nanowetenschappen en technologie tentoon te stellen. De focus ligt hier op duurzame ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van innovatief nanomateriaal onmisbaar is. Ook dit programma zal geleid worden door gerenommeerde onderzoekers op het gebied van nanomaterialen, energie en milieuwetenschappen.

Meer informatie: https://www.setcor.org/conferences/NanoMatEn-2018

Nanometrology France 2018

Deze conferentie zal, zoals de naam al aangeeft, zich focussen op de metrologie. De voortgang in alle metrologische aspecten gerelateerd aan de nanowetenschappen en technologie zullen behandeld worden. Zowel de theoretische als de experimentele kant van de metrologie op nanometerschaal is aanwezig, van nieuwe methodologieën voor kwantitatieve karakterisering van nanomaterialen tot de realisatie van nano metrologische standaarden. Het doel van het evenement is om academici, innovators en de industrie de kans te bieden hun methodologieën te delen en een duik te nemen in de nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie: https://www.setcor.org//conferences/NanoMetrology-2018

Biotech France 2018

Tussen de andere conferenties valt deze een beetje buiten de boot, omdat de focus niet op nadrukkelijk op nanotechnologie ligt. Het speelt echter wel een grote rol in de toekomst van de biomedische en -technische wetenschappen, waar het onderwerp onmisbaar is.

Het doel van deze conferentie is gelijk aan die van de bovenstaande. Ook biedt het alle deelnemers de uitstekende mogelijkheid om een netwerk op te zetten, ideeën uit te wisselen en partnerships aan te gaan met de biotechnologische particuliere sectoren en organisaties, toeleveranciers, onderzoeksinstituten, universiteiten, professionals en studenten.

Meer informatie: https://www.setcor.org//conferences/Biotech-France-2018

Tot en met 24 mei kunt u zich inschrijven om dit grootse evenement in Parijs bij te wonen!