Europese Innovatiedeal door Franse en Nederlandse partners Lomboxnet, Renault en Bouygues

In navolging van de Nederlandse Green Deals heeft de Europese Commissie na het Nederlands Voorzitterschap initiatief genomen voor een Europese variant daarop: Innovation Deals. Eind 2016 werden lidstaten en partners uitgenodigd om met voorstellen te komen voor Innovation Deals voor de circulaire economie.
In totaal zijn er 32 voorstellen uit heel Europa ingediend, waarvan er 2 zijn geselecteerd voor een Innovation Deal:
•From E-mobility to recycling: the virtuous loop of electric vehicle.
•Sustainable wastewater treatment using innovative anaerobic membrane bioreactors technology (AnMBR).

Het voorstel over e-mobility en recycling is ingediend door Renault in samenwerking met partners LomboXnet, het Franse bedrijf Bouygues en nationale en regionale overheden. In het voorstel stellen Renault, LomboXnet en Bouygues voor om de autobatterij vanaf het eerste moment tot en met de recycling optimaal in te zetten door toepassing van Vehicle-to-Grid en second life technologie.

Ten behoeve van de Innovation Deal zullen ook de resultaten uit het EFRO-project Smart Solar Charging worden ingezet.

Europese innovatiedeal ondersteunt Nederlandse toepassing energieopslag

De EU-commissarissen Carlos Moedas (innovatie) en Karmenu Vella (milieu) tekenden deze Innovatiedeal met onder meer de Utrechtse MKB-ondernemer en initiatiefnemer Robin Berg (LomboXnet), de Franse bedrijven Renault en Bouygues, de provincie Utrecht, de Franse minister Nicolas Hulot (milieu, vertegenwoordigd), de Franse staatssecretaris Delphine Gény-Stephan (economie) en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.
Ook de Innovatie Attaché Frankrijk Nico Schiettekatte was aanwezig.

Het uitwisselen, opslaan en later benutten van duurzame energie door in je eigen buurt elektrische auto’s of hergebruikte accu’s in te zetten. Het is voor mij een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen. Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers is doorslaggevend om Europese regelgeving hiervoor te moderniseren. Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan”, aldus staatssecretaris Keijzer.

Elektrische auto’s en accu’s verduurzamen energienet Utrechtse wijk Lombok

Bij je woning of bedrijf duurzaam opgewekte energie in accu’s opslaan. Zo kan het elektriciteitsnet lokaal in balans blijven. Dat is van belang bij schommelingen tussen vraag en aanbod door veel of juist gebrek aan stroom uit zon en wind. Door opslag kunnen consumenten en bedrijven (overtollige) energie uitwisselen voor later gebruik.
Hergebruik van accu’s dient te voldoen aan diverse Europese milieuregels. Hierdoor is het op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk om op grote schaal lokaal elektriciteit op te slaan. Ook is er nog geen eenduidige regelgeving voor lokale opslag in het energienet.

De betrokken bedrijven werken in de Utrechtse woonwijk Lombok al sinds 2015 aan het toepassen van accu’s als onderdeel van het energienet. “Accu’s van elektrische auto’s benutten in het energienet, biedt economische groeikansen en draagt bij aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn”, aldus de Utrechtse ondernemer en initiatiefnemer Robin Berg van LomboXnet.

Innovation deal naar voorbeeld van de Nederlandse Green Deal
De Europese ‘Innovation Deal’ is een door de Europese Commissie ingestelde publiek-private samenwerkingsovereenkomst naar het Nederlandse model van de zogenoemde ‘Green Deals’. Hierin werken partijen samen om de economie te verduurzamen, innovaties te stimuleren en eventuele belemmerende regels voor ondernemers aan te pakken. Er zijn 32 voorstellen voor deals ingediend na een oproep van de EU in 2016, waarvan er twee zijn gehonoreerd.

Bronnen
– USI, Utrecht Sustainability Institute, Artikel Innovation deal Renault + Lomboxnet
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nieuwsbericht